fbpx Międzynarodowe Seminarium Prawa Finansowego pt. „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Międzynarodowe Seminarium Prawa Finansowego pt. „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”

Międzynarodowe Seminarium Prawa Finansowego pt. „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”

W dniu 8 grudnia 2020 r. w formie zdalnej odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UG Międzynarodowe Seminarium Prawa Finansowego pt. „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”. Zorganizowane zostało pod patronatem kwartalnika Financial Law Review przez członków Katedry Prawa Finansowego UG we współpracy z Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego. Seminarium zostało zrealizowane ze środków udzielonego przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego grantu, przyznanego czasopismu Financial Law Review w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Seminarium było jedną z form, w jakich realizowana jest misja czasopisma Financial Law Review, polegająca na stworzeniu międzynarodowego forum wymiany poglądów i dyskusji o wynikach badań naukowych z obszaru szeroko pojętego prawa finansowego, która docelowo przysłużyć ma się sprawniejszemu transferowi wiedzy naukowej w sfery praktyki i prawodawstwa.

Obrady podzielone były na dwa panele, które rozpoczęły się odpowiednio o godz. 9:00 i 12:00. Moderatorami panelu pierwszego byli dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG (University of Gdańsk), prof. Alexey Paul (Voronezh State University) oraz dr Przemysław Panfil (University of Gdańsk). Panel drugi moderowany był przez prof. Michala Radvana (Masaryk University), dr Tomasza Sowińskiego (University of Gdańsk) i dr Damiana Cymana (University of Gdańsk).

W obradach wzięli udział przedstawiciele świata nauki i praktyki prawa finansowego z następujących ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych: z Republiki Czeskiej – Masaryk University (Brno); z Federacji Rosyjskiej – Kutafin State Law University (Moskwa), Volgograd Institute of Management – branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Wołgograd), National Research University Higher School of Economics (Moskwa), Russian State University of Justice (Moskwa), Southern Federal University (Rostow and Donem), The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of Russia (Moskwa), The Institute of Public Administration and Civil Service of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moskwa), Omsk State University (Omsk), Voronezh State University (Woroneż); z Polski – Uniwersytet Gdański (Gdańsk), Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (Gdańsk), Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (Gdynia).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 grudnia 2020 roku, 13:01