fbpx Dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG wiceprzewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG wiceprzewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW

Dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG wiceprzewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW

W dniu 10 grudnia 2020 r. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrała dr. hab. Radosława Giętkowskiego, prof. UG na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie w kadencji 2021-24. Dotychczas dr hab. R. Giętkowski przez 6 lat pełnił funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i występował przed tą komisją w roli oskarżyciela.
 
Komisja Dyscyplinarna przy RGNiSW rozpatruje w pierwszej instancji przede wszystkim poważniejsze sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich oraz sprawy dyscyplinarne osób pełniących funkcję rektora. Wiceprzewodniczący tej komisji zastępuje przewodniczącego i pomaga mu w wykonywaniu zadań, do których należy kierowanie pracami komisji i czuwanie nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem postępowania dyscyplinarnego, w szczególności wszczynanie postępowań dyscyplinarnych, wyznaczanie składów orzekających i kierowanie spraw do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie

obrazek
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 grudnia 2020 roku, 15:34