fbpx Nowa monografia anglojęzyczna pod redakcją prof. Sebastiana Sykuny | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Nowa monografia anglojęzyczna pod redakcją prof. Sebastiana Sykuny

Nowa monografia anglojęzyczna pod redakcją prof. Sebastiana Sykuny

okładkaNakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia w języku angielskim Legal Ethics in Poland. Foundations. Professions. Principles. Responsibility, której redaktorem jest prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna z Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej. Tak jak wskazano w podtytule, przedmiotowa monografia jest podzielona na cztery rozdziały a mianowicie: Podstawy etyki prawniczej w Polsce, Zawody prawnicze w Polsce, Zasady polskiej etyki prawniczej i Odpowiedzialność dyscyplinarna w Polsce. Autorami poszczególnych podrozdziałów są pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. Jerzy Zajadło, prof. Anna Machnikowska, prof. Maciej Barczewski, prof. Radosław Giętkowski, prof. Przemysław Kaczmarek, prof. Oktawian Nawrot, prof. Sebastian Sykuna, dr Paweł Chyc, dr Dagmara Jaroszewska-Choraś, dr Anna Podolska, dr Marek Skwarcow, dr Paweł Skuczyński, dr Ewelina Szatkowska oraz  dr Marta Zbucka-Gargas.

 

Z recenzji prof. Tomasza Pietrzykowskiego:  

Zagadnienia objęte opracowaniem zbiorowym Legal Ethics in Poland. Foundations. Professions. Principles. Responsibility pod redakcją S. Sykuny mogą spotkać się z zainteresowaniem badaczy zajmujących się etyką prawniczą w innych krajach. Jednocześnie stanowić mogą silny głos prezentujący osiągnięcia i dyskusje polskich badaczy etyki prawniczej międzynarodowemu środowisku naukowemu. Wychodzi to naprzeciw bardzo mocno artykułowanym w ostatnim czasie postulatom znacznie aktywniejszej internacjonalizacji dorobku polskich nauk społecznych, w tym nauk prawnych. Praca zbiorowa stanowiąca niejako wypadkową badań prowadzonych dotąd przez polskich badawczy może znakomicie przyczynić się do tego rodzaju internacjonalizacji tej części polskiego prawoznawstwa, które koncentruje swoje zainteresowania za zagadnieniach etyki zawodów prawniczych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 grudnia 2020 roku, 8:43