fbpx Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG nadała stopień doktora habilitowanego Wojciechowi Wiewiórowskiemu. | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG nadała stopień doktora habilitowanego Wojciechowi Wiewiórowskiemu.

Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG nadała stopień doktora habilitowanego Wojciechowi Wiewiórowskiemu.

wwRada Dyscypliny Nauki Prawne UG podjęła uchwałę o nadaniu p. dr. Wojciechowi Wiewiórowskiemu z Katedry Informatyki Prawniczej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Podstawę wniosku stanowiło osiągnięcie naukowe w postaci autorstwa cyklu publikacji pod tytułem „Prawne gwarancje zrównoważonego przetwarzania informacji w czasach Big Data”.

Osiągnięcie to zostało uznane za oryginalne i wysokiej jakości, a tezy głoszone przez Habilitanta w głównej mierze za wyprzedzające stan rozwoju prawa nowych technologii. Pozytywnie został oceniony także pozostały dorobek Habilitanta. Na szczególne uznanie zdaniem Komisji zasłużyła wyjątkowo intensywna aktywność konferencyjna i popularyzatorska Habilitanta, głównie na forum międzynarodowym. W dorobku Habilitanta doceniono ponadto umiejętność łączenia pracy naukowej z działalnością dydaktyczną, organizacyjną oraz publiczną. Poglądy Habilitanta wyrażone w publikacjach zostały uznane za tym bardziej cenne, że nie wynikają jedynie z szerokiej wiedzy teoretycznej, ale także z szerokiego spojrzenia praktycznego, jak nowe technologie mogą się rzeczywiście przekładać na różne aspekty prawa, w tym głównie dotyczące ochrony danych osobowych, przetwarzania tych danych i ochrony prywatności.Życzymy Panu dr. hab. Wojciechowi Wiewiórowskiemu dalszych sukcesów.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 stycznia 2021 roku, 9:48