fbpx List Minister Sprawiedliwości Republiki Litewskiej do Dziekana WPiA UG | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

List Minister Sprawiedliwości Republiki Litewskiej do Dziekana WPiA UG

List Minister Sprawiedliwości Republiki Litewskiej do Dziekana WPiA UG

w odpowiedzi na gratulacje z okazji nominacji, Pani Evelina Dobrovolska, która w grudniu 2020 r. objęła funkcję Minister Sprawiedliwości Republiki Litewskiej przesłała na ręce Dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji list z podziękowaniem. Warto odnotować, że z jednej strony sam fakt wystosowania oficjalnego listu przez szefa resortu sprawiedliwości obcego państwa do dziekana wydziału prawa i administracji jest wydarzeniem bardzo rzadko spotykanym w stosunkach międzynarodowych. Z drugiej – jest to list wykraczający poza formułę kurtuazyjną i zawierający bardzo miłe słowa dotyczące relacji litewsko-polskich wraz z zaproszeniem do współpracy. Nasz Wydział z pewnością skorzysta z tak miłego zaproszenia do współpracy, do której już serdecznie zachęcamy członków naszej wydziałowej społeczności.

list

Tłumaczenie treści listu na język polski:

 

„Szanowny Panie Profesorze,

serdecznie dziękuję Panu Profesorowi za list z gratulacjami z okazji objęcia przez mnie urzędu Ministra Sprawiedliwości Republiki Litewskiej oraz wyrażone uznanie za dotychczasową moją działalność w dziedzinie praw człowieka.

W moim głębokim przekonaniu, propozycja Pana Profesora, dotycząca podjęcia współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego a Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Litewskiej oraz litewskimi ośrodkami naukowymi i organami sądowniczymi jest bardzo istotna i będzie służyć budowaniu przyjaznych stosunków między naszymi państwami. Z przyjemnością przekażę zaproszenie Pana Profesora swoim współpracownikom w Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Litewskiej, jak też innym zainteresowanym organom litewskim. Uprzejmie proszę o poinformowanie, jeżeli strona polska ma już konkretne pomysły dotyczące współpracy, które obie strony mogłyby omówić w najbliższym czasie.

Korzystając z okazji, chciałabym wyrazić Panu Profesorowi swój najgłębszy szacunek i życzyć owocnej pracy i wszelkiej pomyślności w 2021 roku!

Z poważaniem,

Evelina Dobrovolska

Minister Sprawiedliwości Republiki Litewskiej”

 

 

Warto wspomnieć w tym miejscu o najnowszym przykładzie już istniejącej naukowej współpracy polsko-litewskiej na naszym Wydziale. W najnowszym numerze „Gdańskich Studiów Prawniczych” (nr 4/2020) pod redakcją naukową dr hab. Anny Rytel-Warzochy, prof. UG, ukazał się m.in. artykuł autorstwa prof. Tomy Birmontienė, profesor prawa konstytucyjnego i byłej sędzi Trybunału Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. Dnia 11 lutego br. pod auspicjami University of Texas at Austin odbędzie się seminarium naukowe poświęcone problemowi „Konstytucyjnej autokratyzacji rządów w Rosji”. Głównym prelegentem seminarium, będzie prof. Birmontienė. Tekst jej autorstwa opublikowany w „Gdańskich Studiach Prawniczych”, pt. „2020 Amendments to the Russian Constitution – Change of the Constitution or Its Collapse?” jest polecany przez organizatorów konferencji jako wprowadzenie do seminarium.

Link do artykułu: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5213/4545

Link do konferencji: https://utexas.zoom.us/meeting/register/tJUpcOmvqTIrEtTXXvE910QeXGqdbxRNY_N0?fbclid=IwAR2AaN6F0V4owxoQ-23tNKrZCNMC2YpNt17aaf55kRLxmSfBaXEELH3dip0

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 czerwca 2021 roku, 16:28