fbpx uczelnia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

uczelnia

Uczelnia

Informujemy, że Biblioteka Prawna UG od 01.03 do 05.03.2021 (poniedziałek -piątek)  będzie zamknięta.
 
Wszelkie pytania dotyczące usług Biblioteki prosimy kierować drogą mailową na następujące adresy:
bpraw@ug.edu.pl (czytelnia), wypo_bpraw@ug.edu.pl (wypożyczalnia).
 
 
Za utrudnienia przepraszamy. 
 

Z przyjemnością informujemy, że dwa wydziałowe periodyki naukowe: „Financial Law Review” i „Gdańskie Studia Prawnicze” zgodnie z ogłoszonym właśnie nowym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych uzyskały 40 punktów.

Dotychczas publikacje w tych periodykach były wyceniane na 20 punktów.

Serdecznie gratulujemy obu Redakcjom i życzymy kolejnego awansu w rankingu czasopism.

 

w odpowiedzi na gratulacje z okazji nominacji, Pani Evelina Dobrovolska, która w grudniu 2020 r. objęła funkcję Minister Sprawiedliwości Republiki Litewskiej przesłała na ręce Dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji list z podziękowaniem. Warto odnotować, że z jednej strony sam fakt wystosowania oficjalnego listu przez szefa resortu sprawiedliwości obcego państwa do dziekana wydziału prawa i administracji jest wydarzeniem bardzo rzadko spotykanym w stosunkach międzynarodowych.

Introduction to Polish Labour Law

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa CH Beck ukazała się nowa monografia:

Introduction to Polish Labour Law with Cross-Border Aspects

Z przyjemnością informujemy, że p. dr Bartosz Szolc-Nartowski, adiunkt w Zakładzie Prawa Rzymskiego (Katedra Prawa Cywilnego) został członkiem Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji oraz Przewodniczącym Komisji Aplikacji przy Krajowej Radzie. Dr B. Szolc-Nartowski został także ponownie wybrany na funkcję wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Serdecznie gratulujemy!

 

Na posiedzeniu Senatu UG w dniu 17 grudnia 2020 r. p. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG została powołana w skład nowej Rady Uczelni. 

Senatorowie wybrali członków Rady Uczelni na kadencję 2021–2024. Kadencja poprzedniej Rady Uczelni zakończy się 31 grudnia 2020 r.

fotoRektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski powołał dr. hab. Sławomira Steinborna, prof. UG na stanowisko Rzecznika do spraw Rzetelności Naukowej. Jest to nowe stanowisko, obejmujące kompetencje kształtowania i utrwalania wysokich standardów naukowej rzetelności na Uniwersytecie Gdańskim.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG w dniu 6.11.2020 wyznacza Godziny Dziekańskie wolne od zajęć dla Studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w godz. 10:00 - 14:00. 
 
Dean of the Faculty of Law and Administration dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG sets the Dean's Hours free from classes for Students and Academic Teachers on 6.11.2020 from 10:00 AM to 2 PM.