fbpx uczelnia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

uczelnia

Uczelnia

 
Uczelniana Komisja Wyborcza UG ogłasza wybory członków Kolegium Elektorów UG o których mowa w § 43 pkt 2-6 Statutu UG na kadencję 2020-2024.
 
Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia kandydata na członka Kolegium Elektorów i przesłanie go do Biura Organizacji i Legislacji UG do 9 października 2020 r.
 

Prof. Dorota PyćZ przyjemnością informujemy, że dr hab. Dorota Pyć, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, objęła w tej kadencji funkcję Prorektora ds. Nauki i Umiędzynarodowienia UG.
 

Serdecznie gratulujemy i życzymy skutecznego działania dla dobra społeczności akademickiej, a także satysfakcji z osiągnięcia zamierzonych celów.

Uprzejmie informujemy, iż systemy informatyczne na UG działają już bez zakłóceń.
 
System rekrutacyjny na studia: https://studenci.irk.ug.edu.pl/
System zapisów do szkół doktorskich: https://doktoranci.irk.ug.edu.pl/             
 

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza dodatkowe wybory do rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 w grupach:

ogłoszenie

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego
ogłasza wybory do rad dyscyplin naukowych
Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

ogłoszenie

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego
ogłasza wybory do SENATU Uniwersytetu Gdańskiego
na kadencję 2020-2024

Dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG została powołana do Komitetu Polityki Naukowej. Pomaga on w opracowaniu dokumentów dotyczących rozwoju nauki i polityki innowacji w Polsce.

logo

logoKierownikiem grantu międzynarodowego, dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest dr Hanna Wolska z Wydziału Prawa i Administracji, natomiast ze strony Uniwersytetu w Giessen - dr Magdalena Jaś-Nowopolska z Wydziału Prawa.