fbpx uczelnia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

uczelnia

Uczelnia

 
Komunikat Dziekana Wydziału Prawa I Administracji UG
z dnia 30 września 2021 roku
dotyczący wymogów bezpieczeństwa w budynku
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. hab. Andrzeja Ceynowy, prof. UG, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2002 – 2008. Prof. A. Ceynowa był wybitnym specjalistą z zakresu filologii angielskiej i literaturoznawstwa, znawcą teatru i dramatu amerykańskiego, współtwórcą Ośrodka Badań nad Kulturą Amerykańską UG, Dziekanem Wydziału Filologicznego UG, kaszubskim działaczem społecznym.

 

wpia

W tym tygodniu ogłoszono wyniki dwóch najbardziej prestiżowych medialnych rankingów wydziałów prawa – organizowanych przez redakcję „Dziennika. Gazety Prawnej” oraz „Perspektyw”. 

W obu rankingach nasz Wydział uzyskał bardzo wysokie pozycje!

Z przyjemnością informujemy, że hall na 1. piętrze naszego Wydziału uzyskał nową aranżację mającą na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni dla studentów, pracowników i gości Wydziału.

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 25 marca 2021 r., jednomyślnie przyjęto uchwałę nowelizującą Statut Uniwersytetu Gdańskiego. Zmiany zostały zainicjowane i zainspirowane przez Rektora UG, prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego. Poddano je uzgodnieniom i konsultacjom społeczności uniwersyteckiej. Prace merytoryczne nad zmianą Statutu czynnie wsparli pracownicy naszego Wydziału służąc swoją wiedzą ekspercką. Tekst nowelizacji statutu został opracowany przez specjalnie powołaną w tym celu w grudniu 2020 r. Komisję ds.

okładka

Nakładem Wydawnictwa UG ukazała się książka prof. Kamila Zeidlera pt. „Mądrość chińskich aforyzmów: O państwie, prawie, polityce i władzy”

Prof. Kamil Zeidler, od lat zafascynowany chińską aforystyką, pokazuje w niniejszej książce, jak wiele niosą w sobie te krótkie frazy, które często są powtarzane bez należytej uwagi.

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
w dniu 19.03.2021 wyznacza Godziny Dziekańskie wolne od zajęć dla Studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w godz. 7:00 - 22:00.

 

Informujemy, że Biblioteka Prawna UG od 01.03 do 05.03.2021 (poniedziałek -piątek)  będzie zamknięta.
 
Wszelkie pytania dotyczące usług Biblioteki prosimy kierować drogą mailową na następujące adresy:
bpraw@ug.edu.pl (czytelnia), wypo_bpraw@ug.edu.pl (wypożyczalnia).
 
 
Za utrudnienia przepraszamy. 
 

Z przyjemnością informujemy, że dwa wydziałowe periodyki naukowe: „Financial Law Review” i „Gdańskie Studia Prawnicze” zgodnie z ogłoszonym właśnie nowym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych uzyskały 40 punktów.

Dotychczas publikacje w tych periodykach były wyceniane na 20 punktów.

Serdecznie gratulujemy obu Redakcjom i życzymy kolejnego awansu w rankingu czasopism.