fbpx Monografia pod redakcją Prof. Marka Smolaka i dr. Pawła Kwiatkowskiego w wydawnictwie Brill | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia pod redakcją Prof. Marka Smolaka i dr. Pawła Kwiatkowskiego w wydawnictwie Brill

Monografia pod redakcją Prof. Marka Smolaka i dr. Pawła Kwiatkowskiego w wydawnictwie Brill

okladkaNakładem wydawnictwa Brill ukazała się monografia pod redakcją Prof. dr. hab. Marka Smolaka i dr. Pawła Kwiatkowskiego pt. „Poznań School of Legal Theory”, stanowiąca podsumowanie projektu grantowego NPRH 21H 16 0006 84 „Adam Mickiewicz University Theory and Philosophy of Law”.
 
Książka składa się z rozdziału wprowadzającego „Poznań School of Legal Theory. Origins – People – Ideas”, który przedstawia historię i główne założenia Szkoły, oraz dwudziestu trzech oryginalnych prac reprezentantów środowiska naukowego poznańskich teoretyków prawa. W przeglądzie tym znalazły się teksty protagonisty Poznańskiej Szkoły Teorii Prawa – Czesława Znamierowskiego, założyciela Szkoły – Zygmunta Ziembińskiego jego uczniów oraz prace nowego pokolenia poznańskich teoretyków prawa, określanych mianem kontynuatorów Poznańskiej Szkoły Teorii Prawa.
 
Podstawową myślą, jaka legła u podstaw powstania tej książki jest przekonanie, że oryginalne koncepcje teoretycznoprawne opracowane przez poznański ośrodek teoretyków prawa mogą znaleźć swe zastosowanie również współcześnie, w dobie pluralizmu metodologicznego oraz multicentryzmu systemów prawnych. Nadto, w okresie silnych sporów o podstawy normatywności prawa, o podstawy legitymizacji decyzji sądowych, o rezultaty wykładni prawa, o spójność systemów prawnych, propozycje teoretycznoprawne środowiska poznańskich teoretyków prawa, mocno ugruntowane metodologicznie, cały czas nie tracą na walorze świeżości. Jej autorzy uważają zatem, że zestawienie wielu spojrzeń, kilku pokoleń badaczy, na tożsame problemy badawcze, ujmowane z innej perspektywy historycznej, ale które łączy wspólna wizja uprawiania nauki, ma sens.
 
Informacje o książce na stronie wydawnictwa Brill: https://brill.com/view/title/58261
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 lutego 2021 roku, 9:21