fbpx IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

wpia

W dniu 22 kwietnia 2021 roku odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Prawo morskie dla zrównoważonej żeglugi”, organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego poświęcona jest zagadnieniom, które mają istotne znaczenie dla rozwoju prawa morskiego ukierunkowanego na zrównoważoną żeglugę. Celem konferencji jest stworzenie platformy do debaty o sprawach morskich oraz wymiana poglądów przez przedstawicieli świata nauki, organów administracji i zainteresowanych organizacji, prawników praktyków i przedsiębiorców sektora gospodarki morskiej, a także studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa do godz. 16:30. 
 
W ramach wydarzeń towarzyszących Konferencji odbędzie się seminarium historyczne: IIIrd International Seminar „Roman maritime law”, organizowane od 2017 roku z inicjatywy dr hab. Jacka Wiewiorowskiego, prof. UG, kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego na naszym wydziale (pokłosiem poprzednich jego edycji jest m.in. numer tematyczny  Gdańskich Studiów Prawniczych 3/2019: „Roman Maritime Law. Maritime Legal Traditions and Modern Legal Issues”). W tegorocznym seminarium bierze udział jedenastu uznanych badaczy prawa rzymskiego i dziejów starożytnych z ośrodków polskich i zagranicznych. Seminarium odbędzie się w dzień poprzedzający konferencję, tj. 21 kwietnia 2021 roku (w godzinach 9.45-15.30). 
 
Tegorocznej edycji konferencji towarzyszyć będzie też Panel dla młodych naukowców, który odbędzie się również 21 kwietnia 2021 roku (w godzinach 16.00-18.00). Młodzi naukowcy z kilku ośrodków akademickich w Polsce przedstawią wyniki swoich działań naukowych.
 
Konferencja oraz wydarzenia towarzyszące odbędą się za pośrednictwem platformy MS Teams. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji.
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich wydarzeń oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej konferencji pod adresem:
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 kwietnia 2021 roku, 19:44