fbpx Publikacja prof. Steinborna i mgr Marko w Cambridge Univeristy Press | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Publikacja prof. Steinborna i mgr Marko w Cambridge Univeristy Press

Publikacja prof. Steinborna i mgr Marko w Cambridge Univeristy Press

Nakładem wydawnictwa Cambridge University Press ukazała się anglojęzyczna monografia pt.: „Day Fines in Europe: Assessing Income-Based Sanctions in Criminal Justice Systems” pod redakcją Prof. Eleny Kantorowicz-Reznichenko (Erasmus Universiteit Rotterdam) oraz Prof. Michaela Faure (Universiteit Maastricht), która stanowi zwieńczenie badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu.

Autorami rozdziału są pracownicy WPiA UG: dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki oraz mgr Dawid Marko, asystent w tej Katedrze.

Monografia stanowi unikalne, pierwsze kompleksowe opracowanie poświęcone analizie teoretycznej i przeglądowi funkcjonowania kary grzywny wymierzanej w stawkach dziennych w Europie. Zawierając szereg rekomendacji i wskazówek, jak również wytycznych co do dalszych kierunków badań, skierowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków prawa karnego, a także wszystkich zainteresowanych problematyką kar pieniężnych.

Gratulujemy!

day fines
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Łukasz Cora
Treść wprowadzona przez: Łukasz Cora
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 maja 2021 roku, 12:54