fbpx Konferencja Doktorantów | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konferencja Doktorantów

Konferencja Doktorantów

wpia

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz wzięciem udziału w konferencji współorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UG.


I konferencja doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością – Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym, rozpocznie się o godz. 9:30 w najbliższy czwartek, tj. 28 października 2021 roku.  


9.30-9.45 
 
Rozpoczęcie Konferencji (powitanie gości przez dr hab. Annę Hrycaj, prof. UŁa)
 
9.45-11.15
 
PANEL I: Aksjologiczne uzasadnienie funkcji oddłużeniowej i windykacyjnej prawa upadłościowego
moderator: Bartosz Sierakowski
 
 • Aksjologiczne uzasadnienie dysonansu w celu postępowania upadłościowego wobec osoby prowadzącej i nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bartosz Skorupa, Uniwersytet Opolski
 • Aksjologiczne uzasadnienie funkcji windykacyjnej i oddłużeniowej prawa upadłościowego w świetle moralności finansowej Polaków i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych - Jakub Rak, Uczelnia Łazarskiego
 • Paradygmat aksjologiczno-społeczny upadłości konsumenckiej w procedurze cywilnej - Edward Grzegorczyk, Uczelnia Łazarskiego
 • Upadłość konsumencka osób przebywających w zakładach karnych – wpływ odbywania kary pozbawienia wolności na ustalenie planu spłaty i umorzenie zobowiązań - Mateusz Wardyn, Uczelnia Łazarskiego
 
11.30-13.30
 
PANEL II: Ochrona słusznych praw wierzycieli a zjawisko nierównego traktowania wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
moderatorzy: Sławomir Bielski, Jakub Rak
 
 • Prowadzenie mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym jako narzędzie służące zaspokojeniu praw wierzycieli na przykładzie wybranych państw - Marta Krzyśków-Szymkowicz, Uczelnia Łazarskiego
 • Aksjologiczne granice możliwości różnicowania pozycji prawnej wierzycieli w ramach propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym - Hubert Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Grupa spółek w restrukturyzacji - Grzegorz Kawalec, Uniwersytet Opolski
 • Sytuacja prawna wierzyciela zabezpieczonego na majątku upadłego w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w całości, jeżeli składniki przedsiębiorstwa są obciążone na rzecz tego wierzyciela - Olaf Hamberger, Uniwersytet Wrocławski
 • Pozycja prawna właściciela nieruchomości nabytej na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w razie ogłoszenia upadłości dłużnika (poprzedniego właściciela nieruchomości) - Bartosz Sierakowski, Uczelnia Łazarskiego
 
14.00-15.30
 
PANEL III: Panel międzynarodowy (referaty w ramach Panelu III zostaną wygłoszone w j. angielskim)
moderatorzy: Rafał Pstrucha, Marta Krzyśków-Szymkowicz
 
 • Debtor's insolvency in the context of the SARS-CoV-2 epidemic, rationale, threats and prospects - Rafał Pstrucha, Humanitas University, Sosnowiec, Poland
 • Economic reasons for the adoption of the Directive on preventive restructuring 1023/2019 and the economic consequences of its introduction - Ms. Larisa Mastilović, Saint-Peterburg State University
 • Recovery & Resolution of Financial Institutions: India’s Experience - Ms. Urvashi Shahi Centre for Insolvency & Bankruptcy Indian Institute of Corporate Affairs Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India
 • Pre-packaged insolvency in selected countries – a comparative approach - Monika Maśnicka, Faculty of Law and Administration of the University of Gdansk, Poland 
 
15:30 – Zamknięcie Konferencji
 

Więcej szczegółów:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Wiszowaty
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 października 2021 roku, 14:55