fbpx Podwójny sukces naukowy! Aż dwóch laureatów z WPiA UG w najnowszej edycji konkursu NCN OPUS21 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Podwójny sukces naukowy! Aż dwóch laureatów z WPiA UG w najnowszej edycji konkursu NCN OPUS21

Podwójny sukces naukowy! Aż dwóch laureatów z WPiA UG w najnowszej edycji konkursu NCN OPUS21

Z przyjemnością informujemy, że aż dwóch badaczy z naszego Wydziału zwyciężyło w najnowszej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki na granty naukowe OPUS 21. Warto podkreślić, że była to rekordowa pod względem liczby zgłoszonych projektów edycja, a więc sukces jest tym większy.

Projekt prof. Jacka Wiewiorowskiego, kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego w Katedrze Prawa Cywilnego nosi tytuł: „Znaczenie prawne insygniów w Notitia Dignitatum”. Celem projektu jest interdyscyplinarna analiza insygniów rzymskich oficerów w Notitia Dignitatum. Źródło to zawiera wykaz wyższych urzędów cesarskich wschodnio- i zachodniorzymskich z około 400 roku n.e. i jest jednym z podstawowych źródeł wiedzy na temat rzymskiej administracji i organizacji armii rzymskiej u schyłku starożytności. Projekt otrzymał finansowanie w wysokości 186.156 zł.

Kierownikiem drugiego nagrodzonego projektu - „Nowe fizykochemiczne metody ujawniania śladów daktyloskopijnych, jako kryminalistyczne narzędzie zwiększania efektywności wykrywalności przestępstw w procesie karnym” jest dr hab. Krzysztof Woźniewski, Kierownik Zakładu Kryminalistyki i Prawa Dowodowego w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, gdyż opiera się na wykorzystaniu osiągnięć fizykochemii dla zastosowań kryminalistycznych. Istotny wkład w jego przygotowanie wniosła dr Aneta Lewkowicz z Instytutu Fizyki Doświadczalnej, która też będzie odpowiedzialna za realizację badań fizykochemicznych w ramach całego projektu. Podstawowym celem projektu jest wprowadzenie nowatorskiej, fizykochemicznej metody ujawniania kryminalistycznych śladów daktyloskopijnych, która znacząco przyczyni się do zwiększenia efektywności identyfikacji daktyloskopijnej, a tym samym - do poprawy skuteczności działań podejmowanych przez organy ścigania. Z praktyki policyjnej wynika bowiem, że ślady daktyloskopijne, które umożliwiają identyfikację człowieka, są najczęściej pozostawianymi śladami na miejscu przestępstwa. Projekt otrzymał finansowanie w wysokości 898.408 zł.

Obu laureatom serdecznie gratulujemy !

wpia

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Wiszowaty
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 listopada 2021 roku, 11:56