fbpx Komunikat Dziekana z dnia 13.12.2021 r. - organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Komunikat Dziekana z dnia 13.12.2021 r. - organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Dziekana z dnia 13.12.2021 r. - organizacja zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG
z dnia 13 grudnia 2021 roku
dotyczący organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej
na Wydziale Prawa i Administracji
w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Realizując postanowienia Zarządzenia nr 116/R/21 Rektora UG z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 rekomenduje się, aby:

  1. egzaminy w zimowej sesji egzaminacyjnej, w semestrze zimowym 2021/2022, przeprowadzone były w trybie stacjonarnym, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym, z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie, z wyjątkiem określonym w pkt. II nin. Komunikatu.
  2. Na wniosek egzaminatora Dziekan WPiA może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu w trybie zdalnym.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze konieczność odpowiedniej weryfikacji uzyskanych przez studentów efektów uczenia się, przy uwzględnieniu danych na temat sytuacji epidemicznej na Uniwersytecie Gdańskim w okresie zagrożenia wirusem SARS-Cov-2, stale monitorowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, uzasadnienie znajduje przeprowadzenie w trybie stacjonarnym egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej, w semestrze zimowym 2021/2022, przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego.

Z uwagi na możliwość wystąpienia szczególnych okoliczności o charakterze jednostkowym przewidziano odstępstwo od powyższej reguły na mocy decyzji Dziekana, który może wyrazić zgodę na egzamin w trybie zdalnym, po uprzednim wniosku egzaminatora.

  Dziekan
/-/
dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Wiszowaty
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 grudnia 2021 roku, 11:16