fbpx Udział dr hab. Bartłomieja Glinieckiego, prof. UG w konferencji: „Duty of Care in Company Law – Basic Issues”. | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Udział dr hab. Bartłomieja Glinieckiego, prof. UG w konferencji: „Duty of Care in Company Law – Basic Issues”.

Udział dr hab. Bartłomieja Glinieckiego, prof. UG w konferencji: „Duty of Care in Company Law – Basic Issues”.

Miło nam poinformować, że dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG wystąpił 26 listopada br. na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Karola w Pradze oraz Societas - Central and Eastern European Company Law Research Network zatytułowanej „Duty of Care in Company Law – Basic Issues”. Tematyką konferencji była konstrukcja prawna obowiązku należytej staranności spoczywającego na członkach zarządu spółek kapitałowych w trakcie wykonywania ich obowiązków zarządczych. W jej ramach prelegenci z Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Rumunii, Serbii i Polski prezentowali m.in. zagadnienia dotyczące celu i beneficjentów obowiązku należytej staranności menedżerów, porównywano ten obowiązek z innymi, podobnymi konstrukcjami prawnymi w prawie cywilnym i prawie handlowym, a także prezentowano zastosowanie doktryny tzw. biznesowej oceny sytuacji (business judgement rule) dla zwolnienia członków zarządu z odpowiedzialności za decyzje, których skutki wyrządziły spółce szkodę. Prof. Gliniecki wygłosił referat pt. „Duty of Care in Company Law in Poland”. Wystąpienie dotyczyło przedstawienia zasad odpowiedzialności członków zarządu za wyrządzenie spółce kapitałowej szkody, w tym przyjęcia wyższego miernika staranności oraz wpływu doktryny business judgement rule na wyznaczenie granic tej odpowiedzialności. Prof. Gliniecki przedstawił również nowe podejście do obowiązku należytej staranności menedżerów, które zostało wdrożone 1 lipca 2021 r. wraz z wprowadzeniem do polskiego systemu prawa prostej spółki akcyjnej. Analogiczne zmiany są obecnie przedmiotem nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych, która wpłynęła do Sejmu RP.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 grudnia 2021 roku, 8:35