fbpx Kierownik Dziekanatu, p. Katarzyna Rynkowska poprowadziła panel na Konferencji „Sprawny Dziekanat” | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Kierownik Dziekanatu, p. Katarzyna Rynkowska poprowadziła panel na Konferencji „Sprawny Dziekanat”

Kierownik Dziekanatu, p. Katarzyna Rynkowska poprowadziła panel na Konferencji „Sprawny Dziekanat”

W dniach 30 marca – 1 kwietnia w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie odbyła się Konferencja pt. „Sprawny Dziekanat” organizowana przez Uczelniane Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenie „Forum Dziekanatów”.

 

Z przyjemnością informujemy, że Kierownik naszego Dziekanatu, p. mgr Katarzyna Rynkowska została zaproszona do udziału w Konferencji, na której poprowadziła jeden z czterech paneli konferencyjnych pt. „Zarządzania pracą dziekanatu”.

 

Uczestnikami konferencji było ponad 100 pracowników administracyjnych zatrudnionych w dziekanatach ale również w jednostkach centralnej administracji w 23 uczelniach wyższych z całej Polski - zarówno publicznych jak i prywatnych. Wygłoszono 11 wystąpień dotyczących: nowoczesnych rozwiązań w planowaniu i rozliczaniu dydaktyki, elektronicznej obsługi toku studiów oraz współpracy międzyuczelnianej i wewnątrzuczelnianej.

 

Gościem seminarium był Marcin Czaja – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w MEiN, który odpowiadał na pytania uczestników dotyczące szkolnictwa wyższego i jak zwykle przekazał kilka świeżych wiadomości na temat planowanych zmian. Najwyższe Władze Politechniki Warszawskiej reprezentował Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk.

 

Konferencja była nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, poznania różnego rodzaju rozwiązań stosowanych w uczelniach wyższych w obowiązujących procedurach administracyjnych czy nawiązania nowych kontaktów. Pokazała także, że pracownicy „niebędący nauczycielami akademickimi”  współtworzą wspólnotę akademicką, która poprzez udział w takich wydarzeniach przyczynia się do realizacji celów strategicznych uczelni oraz dąży do podnoszenia standardów obsługi studentów oraz interesariuszy zewnętrznych.

 

wpia

wpia

wpia       wpia

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Wiszowaty
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 kwietnia 2022 roku, 15:38