fbpx Nagroda Herbert Stolzenberg Research Award for Excellent Academic Achievemen dla dr Magdaleny Jaś-Nowopolskiej za projekt pt. „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna” | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Nagroda Herbert Stolzenberg Research Award for Excellent Academic Achievemen dla dr Magdaleny Jaś-Nowopolskiej za projekt pt. „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna”

Nagroda Herbert Stolzenberg Research Award for Excellent Academic Achievemen dla dr Magdaleny Jaś-Nowopolskiej za projekt pt. „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna”

wpiaW dniu 2 czerwca 2022 roku na Uniwersytecie Giessen w Niemczech wręczona została dr Magdalenie Jaś-Nowopolskiej nagroda Dr.-Herbert-Stolzenberg za projekt naukowy pt. „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej - perspektywa komparystyczna” realizowany we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Nagroda im. dr Herberta Stolzenberga jest przyznawana co dwa lata za wybitne badania w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych na Justus-Liebig Uniwersytecie w Giessen.

Docenione osiągnięcie naukowe dotyczyło badań naukowych prowadzonych przez dr Magdalenę Jaś-Nowopolską w ramach projektu naukowego pt. "Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej - perspektywa komparystyczna”, którego kierownikiem ze strony polskiej była dr Hanna Wolska.

Projekt pt. „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna” finansowany przez Polsko-Niemiecką fundację na rzez nauki (PNFN) miał na celu przeprowadzenie badań naukowych o prawnych uwarunkowaniach wolności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Niemczech oraz wpływu procesu integracji europejskiej na stosunki gospodarcze w tych krajach.

Powyższy cel został osiągnięty poprzez realizację następujących przedsięwzięć naukowych: (1) debaty naukowej; (2) uruchomienie platformy internetowej („Polsko – Niemieckie Forum Wymiany Myśli Prawnej”); (3) publikacji naukowej podsumowującej rozważania podjęte przez przedstawicieli nauki prawa polskiego i niemieckiego w ramach dwóch pierwszych działań pt. "Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna (Freiheit der wirtschaftlichen Tätigkeiten in der polnischen und deutschen Rechtskultur - Eine Rechtsvergleichende Perspektive)”, której m.in. dr Magdalena Jaś-Nowopolska była redaktorem.

 

Informacja o otrzymaniu nagrody przez dr Magdalenę Jaś-Nowopolską znalazła się w niemieckiej gazecie.

Link do artykułu:

 

foto

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 sierpnia 2022 roku, 17:10