fbpx Konferencja organizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konferencja organizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego

Konferencja organizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego

W dniach 13-15 czerwca w Gdyni oraz Karlskronie odbyła się XV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, organizowana przez SEAP oraz Katedrę Prawa Administracyjnego UG. Tematem przewodnim konferencji była "Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań".

W konferencji uczestniczyło ponad 80 pracowników naukowych z większości ośrodków akademickich w Polsce
oraz administracji publicznej. Wydział Prawa i Administracji był reprezentowany przez przedstawicieli trzech katedr - Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego (dr Michał Miłosz, mgr Adam Bochentyn), Katedry Prawa Administracyjnego (prof. Tomasz Bąkowski, dr Dominika Tykwińska-Rutkowska, dr Radosław Giętkowski, mgr Paulina Glejt, mgr Marcin Brzeski, mgr Jakub Szlachetko, mgr Karol Ważny) oraz Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska (prof. Janina Ciechanowicz-McLean, prof. Andrzej Powałowski, dr Maciej Nyka, mgr Agnieszka Balmas), jak również współpracujący z Wydziałem prof. Eugeniusz Bojanowski.

Warto podkreślić, że prof. Bojanowski wygłosił jedno z wystąpień wprowadzających do konferencji ("Prawno-ustrojowe aspekty realizacji zadań przez administrację publiczną"). Referentem drugiej sesji plenarnej był natomiat dr Michał Miłosz ("Prawno-ustrojowe uwarunkowania przekazywania zadań publicznych jako przejaw dostosowywania organizacji administracji publicznej do ich efektywniejszego wykonywania").

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 lipca 2014 roku, 15:01