fbpx Majowe konferencje naukowe organizowane przez Zakład Kryminologii. | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Majowe konferencje naukowe organizowane przez Zakład Kryminologii.

Majowe konferencje naukowe organizowane przez Zakład Kryminologii.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14- 15 maja 2015 r. oraz w dniu 26 maja 2015 r. odbyły się dwie konferencje naukowe współorganizowane przez Zakład Kryminologii. 

Pierwsza konferencja zatytułowana Kryminologiczne aspekty przestępczości ubezpieczeniowej zorganizowana została we współpracy ze Spółką Logisfera FI Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Temat przewodni konferencji stanowiła problematyka szeroko pojmowanej przestępczości ubezpieczeniowej. W trakcie konferencji podjęto próbę przeanalizowania zjawiska przez pryzmat przyczyn i ewoluujących sposobów popełniania przestępstw na szkodę zakładów ubezpieczeń. Poza znakomitymi teoretykami swoje referaty wygłosili doświadczeni przedstawiciele zakładów ubezpieczeń- zajmujący się problemem tego typu przestępczości w praktyce, ukazując rolę zakładu ubezpieczeń w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej.

Druga konferencja poświęcona została roli Służby Więziennej i kurateli w nowym systemie sprawiedliwości karnej. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Zakład Kryminologii, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku, Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji UG oraz Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Gdańsku. Treść merytoryczna konferencji wpisała się w zagadnienia związane ze zmianami w prawie karnym- dotyczącymi modelu wykonywania kary pozbawienia wolności i roli Służby Więziennej i kurateli w tym systemie. Program konferencji ułożony został w sposób łączący zagadnienia praktyczne i teoretyczne związane z przedmiotem odbytych obrad.

Zachęcamy do lektury planowanych publikacji pokonferencyjnych.

Warto nadmienić, iż konferencje naukowe organizowane czy współorganizowane przez Zakład Kryminologii wpisują się w działalność naukową zakładu podejmowaną również w związku z otwarciem prekursorskiego w skali kraju kierunku studiów- Kryminologii. Od otwarcia studiów, tj. od roku akademickiego 2013/2014 zorganizowano już pięć ogólnopolskich konferencji naukowych, tj. I Gdańska Konferencja Kryminologiczna Kryminologia- w poszukiwaniu interdyscyplinarności, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 4 czerwca 2013 r.; I Ogólnopolska Konferencja Kryminologiczna Współczesne zagadnienia kryminologii, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 16 października 2013 r.; Ogólnopolska Konferencja Kryminologiczna Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji w dniach 7-8 kwietnia 2014 r.

Uprzejmie zapraszamy Państwa do śledzenia aktualnych informacji o działalności naukowej Zakładu Kryminologii i Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii na portalu społecznościowym facebook pod adresem: facebook.com/zakladkryminologiiUG

134568971021112131415
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Bartosz Kędzierski
Treść wprowadzona przez: Bartosz Kędzierski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 czerwca 2015 roku, 22:25