fbpx Nowy skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego z silną reprezentacją naszego Wydziału | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Nowy skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego z silną reprezentacją naszego Wydziału

Nowy skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego z silną reprezentacją naszego Wydziału

W dniu 30.10.2015 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego nowej kadencji. Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Dorota Pyć prof. UG, kierownik Katedry Prawa Morskiego na naszym wydziale oraz dr Justyna Nawrot, adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego zostały powołane w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego (KKPM).
Prof. Dorota Pyć została członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego po raz trzeci. Natomiast dr Justyna Nawrot jest jej nowym członkiem.

W skład KKPM wchodzą specjaliści prawa morskiego i prawa morza. Komisja działa przy ministrze właściwym do spraw gospodarki morskiej. KKPM zajmuje się przygotowywaniem założeń i ogólnych kierunków zmian legislacyjnych w prawie morskim, opracowywaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych o podstawowym znaczeniu dla prawa morskiego oraz projektów aktów prawnych implementujących do polskiego prawa postanowienia morskich umów międzynarodowych i przepisy prawa unijnego. KKPM przygotowuje obecnie projekt nowego kodeksu morskiego.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego została ponownie powołana przez Prezesa Rady Ministrów w październiku 2015 r. na okres czterech lat, do 11.10.2019 r. W skład KKPM obecnej kadencji wchodzą: dr hab. Maria Dragun-Gertner prof. UMK pełniąca funkcję przewodniczącej KKPM, mec. Michał Rzeszewicz, pełniący funkcję zastępcy przewodniczącej oraz członkowie: mec. Marek Czernis, dr Krzysztof Kochanowski, mec. Ewa Krzysztoporska, dr kpt. ż. w. Cezary Łuczywek prof. AM w Gdyni, sędzia Michał Meissner, dr Justyna Nawrot, dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, dr hab. Dorota Pyć prof. UG, prof. Janusz Symonides.

Serdecznie gratulujemy.
 

KKPM

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Komorowski
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 listopada 2015 roku, 10:43