fbpx Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives” | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives”

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives”

W dniach 22-23 października 2015 r. Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy merytorycznej z Katedrą Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowała międzynarodową anglojęzyczną konferencję naukową pt. „Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives”. Patronami honorowymi tego wydarzenia byli Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Minister Sprawiedliwości dr Borys Budka, oraz European Law Institute Poland, a także sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek.

Przedmiot obrad obejmował zarówno znane problemy dotyczące kompensacji jednostek poszkodowanych w związku z przewlekłością postępowania oraz na skutek niesłusznego skazania lub aresztowania w perspektywie prawnoporównawczej, jak i problematykę szkody, a także stosowania środków ochrony praw człowieka w sądach krajowych i relacje między słusznym zadośćuczynieniem (just satisfaction) a krajowymi roszczeniami o naturze kompensacyjnej.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UG dr hab. Jakub Stelina, zaś prof. dr hab. Ewa Bagińska wprowadziła uczestników w tematykę wydarzenia. W pierwszym dniu konferencji obrady były prowadzone w dwóch sesjach. Pierwsza zatytułowana “Compensation for violations of human rights in domestic legal systems”, obejmowała cztery referaty. Pierwszym prelegentem była Noelle Higgins  z Maynooth University, która wygłosiła referat  “Damages for the infringement of human rights in Ireland”. Następnie swoje wystąpienia przedstawili Ioannis Stribis z University of the Aegean (“Damages for the infringement of human rights by the public authority in Greece”), Bjarte Thorson z University of Oslo (“Damages for the infringements of human rights under Norwegian law”), Aleksandra Mężykowska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  Polski (“Damages for the infringements of human rights in the Polish legal system”) oraz Ewa Bagińska z Uniwersytetu Gdańskiego (“The nature and elements of a claim for damages for violations of human rights (a comparative analysis))”.

Druga sesja została zatytułowana “The concept of damage in domestic and international law”. Pierwszym referentem była Elena Bargelli z University in Pisa, która wygłosiła odczyt na temat „The concept of damage/monetary remedies in Italian civil and constitutional law”. Następnie Monika Wałachowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wystąpiła z referatem zatytułowanym „The concept of damage – the perspective of Polish civil law”. Kolejnym prelegentem był Marcin Kałduński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który swoje wystąpienie poświęcił problematyce “Concept of damage and injury in public international law”. Następnie głos zabrała Renata Degener z Registry of EHRCt, wygłaszając  referat “The concept of damage and just satisfaction in the case-law of the European Court of Human Rights – recent developments”.

Trzecia sesja konferencji odbyła się pod hasłem “Forms of reparations for violations of human rights – the perspective of public international law”. Obrady zainagurował Philip Leach z Middlesex University, pełniący funkcję dyrektora European Human Rights Advocacy Centre, wygłaszając referat “Beyond damages - the European Court's more expansive approach to individual redress”. Następnie głos zabrał Michał Balcerzak  z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedstawiając odczyt „Article 41 of the ECHR and the general regime of reparations under international law – lex specialis derogat legi generali?”. Jako ostatnia wystąpiła Nina Półtorak z Uniwersytetu Jagiellońskiego z referatem zatytułowanym “The responsibility of EU for violation of fundamental rights and the general regime of reparations under international law”.

Wystąpienia prelegentów były przedmiotem dwóch długich i ożywionych dyskusji prowadzonych przez uczestników konferencji na zakończenie obrad pierwszego i drugiego dnia.

Zdjęcia z konferencji

zdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencjizdjęcia z konferencji
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Wylot
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Wylot
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 listopada 2015 roku, 12:25