fbpx Konferencja naukowa "Dzieje sprawiedliwości. Alternatywna historia kary", 22 kwietnia 2016 r. Audytorium C | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konferencja naukowa "Dzieje sprawiedliwości. Alternatywna historia kary", 22 kwietnia 2016 r. Audytorium C

Konferencja naukowa "Dzieje sprawiedliwości. Alternatywna historia kary", 22 kwietnia 2016 r. Audytorium C

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową pt. "Dzieje sprawiedliwości. Alternatywna historia kary". Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w Audytorium C na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Tematem przewodnim konferencji będzie problematyka ewolucji idei sprawiedliwości karnej w perspektywie rozwoju instytucji kary. Zamiarem organizatorów jest ukazanie ogólnych prawidłowości rozwoju koncepcji karania oraz możliwości alternatywnego rozwoju kary. Program konferencji organizatorzy ułożyli w sposób pozwalający podjąć refleksję naukową nad problematyką sprawiedliwości karnej w obliczu częstych zmian prawa karnego, w szczególności zmian z roku 2015. Zauważa się, iż zmiany prawa karnego przebiegają w oderwaniu od refleksji historiozoficznej nad poszczególnymi elementami tego systemu. Zaproponowane przez ustawodawcę „nowe” instytucje znajdujące się w katalogu sankcji karnych zdają się mieć swoje odpowiedniki w dziejach wymiaru sprawiedliwości. Zaproponowana przez organizatorów dyskusja pozwoli określić rozwój tych instytucji w przyszłości.

Szczegółowe informacje dostępne są za pośrednictwem strony internetowej konferencji: http://prawo.ug.edu.pl/alternatywnahistoriakary

 

Dzieje sprawiedliwości
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Bartosz Kędzierski
Treść wprowadzona przez: Bartosz Kędzierski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 lutego 2016 roku, 15:23