fbpx Regulamin III Konkursu Kryminalistyki | Wydział Prawa i Administracji

Regulamin III Konkursu Kryminalistyki | Wydział Prawa i Administracji

Regulamin III Konkursu Kryminalistyki

Regulamin III Konkursu Kryminalistycznego

 

 

 

III Konkurs Kryminalistyczny pod patronatem Zarządu Głównego i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

 

Zgłoszenia wszystkich osób zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie będą przyjmowane do 6 maja 2016 r. drogą mailową na adres mailowy Zakładu Kryminalistyki i Prawa Dowodowego ( kryminalistyka@prawo.ug.edu.pl ).

Konkurs rozpocznie się we wtorek 17 maja 2016 roku o godzinie 11:00 i będzie trwał 60 minut.   Uczestnicy proszeni są o stawienie się pół godziny przed rozpoczęciem konkursu,
 tj. o godz. 10.30.

 

§ 1.

Konkurs odbędzie się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
w Audytorium A.

 

§ 2.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wszystkich lat i trybów oraz kierunków studiów.

 

§ 3.

Konkurs będzie miał formę pisemnego testu składającego się z 45 pytań. Znajdą się w nim pytania otwarte i zamknięte, jedno i wielokrotnego wyboru, z zakresu kryminalistyki, prawa karnego materialnego i procesowego oraz medycyny sądowej.

 

§ 4.

Odpowiedzi nanosi się na kartę odpowiedzi.

 

§ 5.

Wszelkie wątpliwości rozstrzygane są na korzyść studenta.

 

§ 6.

Jedyną poprawką uznawaną na karcie odpowiedzi jest ujęcie błędnej odpowiedzi w kółko, co traktowane jest jako anulowanie odpowiedzi.

§ 7.

 

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawane są punkty. Punktacja jest uzależniona od stopnia trudności poszczególnego pytania.

§ 8.

 

Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 60 minut.

 

§ 9.

 

Wszelkie próby korzystania z szeroko rozumianych pomocy naukowych oraz próby konsultacji
z innymi uczestnikami podczas trwania testu są niedozwolone. Z uwagi na dużą liczbę uczestników i fakultatywny charakter konkursu pierwsze upomnienie zostanie oznaczone
na teście, natomiast drugie spowoduje automatyczne usunięcie z sali, a praca nie podlega ocenie.

 

§ 10.

 

Oceny testu będzie dokonywała komisja w składzie:

1.     Prof. dr hab. Jarosław Warylewski – Dyrektor Muzeum Kryminalistyki WPiA UG.

2.     Dr hab. Prof. UG Krzysztof Woźniewski – Kierownik Zakładu Kryminalistyki i Prawa Dowodowego WPiA UG.

3.     dr Małgorzata Maria Żołna – adiunkt Zakładu Kryminalistyki i Prawa Dowodowego WPiA UG.

 

§ 11.

Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców konkursu, czyli trzech osób, które osiągną najlepsze wyniki w teście.

 

§ 12.

Nagrodami w konkursie dla trzech najlepszych studentów są zestawy książek o tematyce kryminalistycznej.

 

§ 13.

 

Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu konkursu.

 

§ 14.

 

Wykaz literatury, w oparciu o którą przygotowane są pytania:

1.M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki i taktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009.

2.E. Gruza, J. Moszczyński, M. Goc, Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2011.

3.M. Żołna, Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola, Warszawa 2011.

4.V. J. DiMaio, D. DiMaio, Medycyna sądowa, B. Świątek, Z. Przybylski (red.), Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner 2012.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Janusz Czeczko
Treść wprowadzona przez: Janusz Czeczko
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 kwietnia 2016 roku, 12:50