fbpx Konferencja naukowa pt. "Dzieje sprawiedliwości. Alternatywna historia kary" | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konferencja naukowa pt. "Dzieje sprawiedliwości. Alternatywna historia kary"

Konferencja naukowa pt. "Dzieje sprawiedliwości. Alternatywna historia kary"

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 kwietnia 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyła się konferencja naukowa zatytułowana "Dzieje sproawiedliwości. Alternatywna historia kary". Konferencja stanowiła wspólne przedsięwzięcie Zakładu Kryminologii i Katedry Historii Prawa. W toku obrad swoje referaty wygłosili przedstawiciele wielu polskich ośrodków akademickich. 

Zamiarem organizatorów było ukazanie ogólnych prawidłowości rozwoju koncepcji karania oraz możliwości alternatywnego rozwoju kary. Program konferencji ułożono w sposób, który pozwolił podjąć refleksję naukową nad problematyką sprawiedliwości karnej w obliczu częstych zmian prawa karnego, w szczególności zmian z lat 2015 - 2016. Zauważa się, iż wspomniane zmiany prawa karnego przebiegają w oderwaniu od refleksji historiozoficznej nad poszczególnymi elementami tego systemu. Zaproponowane przez ustawodawcę „nowe” instytucje znajdujące się w katalogu sankcji karnych zdają się mieć swoje odpowiedniki w dziejach wymiaru sprawiedliwości. Wygloszone podczas konferencji referaty oraz owocna dyskusja naukowa ukazała powyższy problem w szerokiej perspektywie historycznej i kryminologicznej.

Zwieńczeniem zorganizowanej konferencji będzie publikacja naukowa zawierajaca teksty prelegentów oraz osób uczestniczących w konferencji. 

Dzieje sprawiedliwości
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Bartosz Kędzierski
Treść wprowadzona przez: Bartosz Kędzierski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 kwietnia 2016 roku, 10:21