Prof. Jerzy Zajadło laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. J. Heweliusza | Wydział Prawa i Administracji

Prof. Jerzy Zajadło laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. J. Heweliusza

Prof. ZajadłoJest nam niezwykle miło poinformować, że prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na WPiA UG, został laureatem Nagrody im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za rok 2016.
Obok niego, za osiągniecia w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych uhonorowano prof. dra hab. inż. Kazimierza Darowieckiego.
 

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, nazywa także Pomorskim Noblem, jest najważniejszym naukowym wyróżnieniem przyznawanym przez miasto Gdańsk za wybitne osiągnięcia naukowe. Została ustanowiona w 1987 roku, natomiast pierwszego laureata wyłoniono w 1988 r. Przez kilkanaście lat Nagroda przyznawana była jedynie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, a w 2001 roku po raz pierwszy przyznano ją także w dziedzinie nauk humanistycznych. W 2013 roku kategoria nauk humanistycznych została poszerzona o nauki społeczne. Dotychczas otrzymało ją 43 gdańskich naukowców.

Nagroda Naukowa przyznawana jest na wniosek Kapituły, której przewodniczą prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W skład Kapituły Nagrody wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelniw Gdańsku, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska, dotychczasowi laureaci Nagrody oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych.

Uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej odbywa się rokrocznie w rocznicę urodzin Jana Heweliusza tj. 28 stycznia. W 2017 r. Nagroda zostanie przyznana po raz 29.

Laudacja z okazji uhonorowania prof. dr hab. Jerzego Zajadło Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza
Ratusz Głównego Miasta, 28 stycznia 2017 roku

Jerzy Zajadło – Laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za rok 2016 – urodził się 28 sierpnia 1954 roku w Gdańsku. W 1969 roku ukończył szkołę podstawową, a w 1973 – V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku-Oliwie. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując dyplom magistra prawa summa cum laude w 1977 roku na podstawie pracy magisterskiej zatytułowanej „Stoicko-rzymska tradycja prawa naturalnego” przygotowanej na seminarium prof. Władysława Rozwadowskiego. Po rocznej przygodzie w Instytucie Nauk Społecznych Politechniki Gdańskiej związał się z Instytutem Nauk Społeczno-Ustrojowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (UG), w roku 1978. Pod opieką naukową prof. Andrzeja Sylwestrzaka przygotował dysertację doktorską zatytułowaną „Idea prawa natury w myśli politycznej Hugona Grocjusza”, którą obronił na Wydziale Prawa i Administracji UG w roku 1983. Na podstawie monografii „Formula Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury” uzyskał w 2001 roku stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji UG. Na podstawie wybitnego dorobku naukowego Prezydent RP przyznał Laureatowi tytuł naukowy profesora nauk prawnych w 2005 roku. W 2015 roku Profesor został przyjęty w poczet członków Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

W Uniwersytecie Gdańskim Profesor Jerzy Zajadło kierował Zakładem Praw Człowieka, a aktualnie kieruje Katedrą Teorii i Filozofii Państwa i Prawa oraz studiami doktoranckimi na Wydziale Prawa i Administracji.

Profesor pogłębiał swoje zainteresowania naukowe w trakcie pobytu w Uniwersytecie w Kolonii jako stypendysta Alexander von Humboldt-Stiftung (1985–1986) oraz profesjonalne kończąc aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku – uwieńczoną zdanym egzaminem sędziowskim – i pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Hestia Insurance”.

Laureat jest niekwestionowanym autorytetem – w skali międzynarodowej – w zakresie teorii i filozofii prawa. Jego osiągnięcia naukowe to ponad 300 monografii, redakcji opracowań zbiorowych, studiów, artykułów, recenzji i glos dotyczących ważnych spraw współczesnej problematyki prawnej. Wyróżniające się pozycje to: seria artykułów oraz monografia „Po co prawnikom filozofia prawa?” wydana przez Wolters Kluwer (2008); seria artykułów oraz monografia „Dylematy humanitarnej interwencji. Historia-etyka-polityka-prawo” wydana przez Arche (2005); oraz trzytomowa seria dotycząca współczesnej niemieckiej filozofii prawa wydana przez Arche (w latach 2007–2016). Ukoronowaniem osiągnięć naukowych Laureata jest zaproponowanie nowatorskiej koncepcji tak zwanych trudnych przypadków (hard cases) w cyklu artykułów oraz pracach zbiorowych: „Fascynujące ścieżki filozofii prawa” wydanej przez LexisNexis (2008) i „Philosophy of Law” wydanej przez Uniwersytet Gdański-Wolters Kluwer (2016).

Jak pisze w swojej opinii Profesor Zdzisław Brodecki, prezentujący osiągnięcia Laureata na posiedzeniu Kapituły, „Profesor Jerzy Zajadło wyróżnia się w środowisku naukowym wyjątkową, wręcz niespotykaną oryginalnością. Jego kantiański umysł ma wymiar spekulatywny (o czym świadczy fakt, iż będąc profesorem zwyczajnym rozpoczął i ukończył studia z zakresu filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UG) i praktyczny (gdyż zainicjował modyfikacje programów nauczania i nową formułę pisania prac magisterskich)”.

Za wyróżniającą aktywność naukową i akademicką został Profesor uhonorowany nagrodą im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza „Nauczyciel Roku” (2007), Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Profesor Jerzy Zajadło jest jednym z najwybitniejszych uczonych w historii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jego prace i wystąpienia znajduję szeroki oddźwięk i uznanie krajowych i międzynarodowych środowisk prawniczych. Jest osobą mającą twórczy wpływ na konstrukcję i stosowanie prawa. Jest członkiem społeczności akademickiej Pomorza wnoszącym nieprzemijający wkład do skarbnicy wiedzy ogólnoludzkiej. Uhonorowanie Profesora Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza to docenienie wyróżniających Jego osiągnięć oraz podziękowanie za przynależność do pomorskiego ośrodka naukowego i wieloletnie angażowanie w podnoszenie rangi Uniwersytetu Gdańskiego i Naszego 1000-letniego Miasta Gdańska.

ZałącznikWielkość
Image icon program.jpg881.22 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Komorowski
Treść wprowadzona przez: Magdalena Glanc
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 lutego 2017 roku, 8:03