fbpx II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UG zaprasza przedstawicieli środowiska naukowego, prawników, urbanistów i architektów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką planowania przestrzennego na II Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
 
Wydarzenie odbędzie się w piątek, 12 maja 2017 r. w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UG (nr 2055, I piętro).
Szczegółowy program konferencji:
 
10:30 - 11:00 – Rejestracja uczestników
 
11:00 - 11:15 – Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji
Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego – dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw. UG 
Prodziekan ds. Studenckich i Nauki WPiA UG – dr hab. Oktawian Nawrot, prof. nadzw. UG 
11:15 -13:00 – Sesja I. Referaty 
– przewodniczy prof. dr hab. Jan Zimmermann, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
1. „Rozpraszanie i koncentracja zabudowy jako problem prawny” – Wprowadzenie do tematu konferencji
– dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. nadzw., Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytet Gdański
 
2. „Rozpraszanie i koncentracja zabudowy. Aspekty urbanistyczne i możliwe skutki prawne”
– prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – Politechnika Gdańska
 
3. „Gmina wobec zjawisk rozpraszania i koncentracji zabudowy (odpowiedzialność prawodawcy miejscowego
za stany patologicznej zabudowy)”
 – prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
4. „Ocena stosowania obowiązującego prawa z punktu widzenia rozpraszania i koncentracji zabudowy”
– dr Katarzyna Małysa-Sulińska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
5. „Rozpraszanie i koncentracja zabudowy z perspektywy obszarów miejskich i wiejskich oraz tzw. obszarów metropolitalnych”
– prof. nadzw. dr hab. Igor Zachariasz - Uczelnia Łazarskiego – Warszawa
 
6. „Publiczne prawo do infrastruktury technicznej i społecznej w kontekście rozpraszania i koncentracji zabudowy” – prof. PW dr hab. Robert Suwaj – Politechnika Warszawska
13:00-13:30 – przerwa kawowa

13:30-14:30 – Sesja II. Komunikaty

–  przewodniczy dr hab. Mariusz Bogusz, prof. nadzw. UG, Uniwersytet Gdański
 
1. Zakres i zasady komasacji terenów inwestycyjnych,
- dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, mgr Paweł Sobotko – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
2. Decyzja o warunkach zabudowy jako instrument rozpraszania zabudowy
- dr Jacek Jaworski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
3. Środowiskowe uwarunkowania rozpraszania i koncentracji zabudowy – aspekty prawne 
- dr Anna Fogel – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie
 
4. Zabudowa zagrodowa a rozpraszanie i koncentracja zabudowy
- dr Bogusława Dobkowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14:30-15:30 – ekspercki panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań z sali
- moderator dr Jakub Szlachetko, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Marek Szewczyk – Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
dr Maksymilian Cherka – Uniwersytet Warszawski
dr Adam Kowalewski – Komitet przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
dr Joanna Lemańska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
15:30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji
 
Więcej informacji pod adresem: https://goo.gl/82lecj
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Ważny
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 maja 2017 roku, 14:51