X Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego | Wydział Prawa i Administracji

X Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

2 czerwca 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się X Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Prawo Humanitarne Wobec Wyzwań XXI wieku”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jej tegoroczna odsłona poświęcona została problematyce dotyczącej kluczowych dla społeczności międzynarodowej zagadnień – konfliktu zbrojnego, terroryzmu oraz uchodźstwa.

W konferencji wzięło udział 36 prelegentów reprezentujących 14 ośrodków, którzy zaprezentowali swoje wystąpienia w ramach czterech paneli tematycznych: Międzynarodowe prawo humanitarne – pomiędzy teorią a praktyką, Prawnokarne aspekty konfliktów zbrojnych, Prawo humanitarne a prawa człowieka, Międzynarodowe standardy prawne wobec zjawiska uchodźctwa oraz Panelu dla Młodych Naukowców.

123456
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jakub Puszkarski
Treść wprowadzona przez: Jakub Puszkarski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 lipca 2017 roku, 15:06