fbpx Dr Krzysztof Czub – udział w III Kongresie Nauk Sądowych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dr Krzysztof Czub – udział w III Kongresie Nauk Sądowych

Dr Krzysztof Czub – udział w III Kongresie Nauk Sądowych

Dr Krzysztof Czub – udział w III Kongresie Nauk Sądowych

 

Dr Krzysztof Czub, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, uczestniczył w III Kongresie Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce”, który odbył się w dniu 18 listopada 2017 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka Kongresu skupiała się w szczególności wokół zagadnień prawnych podstaw funkcjonowania biegłych, ich odpowiedzialności (zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i karnego) oraz ubezpieczeń OC biegłych.

W ramach kongresu dr Krzysztof Czub brał udział w tzw. Okrągłym Stole. W swoim przemówieniu zgłosił postulat powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia biegłych sądowych w formule konfederacji istniejących już stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych uczestniczących dotychczas w pracach Kongresu Nauk Sądowych. Postulat ten spotkał się z szerokim odzewem i aprobatą uczestników Kongresu. Krzysztof Czub poruszał także problematykę wynagrodzenia biegłych, zwracając uwagę na konieczność urealnienia jego stawek. Zaproponował także wprowadzenie instrumentów prawnej ochrony biegłych sądowych – biegły w zakresie wykonywania swoich czynności powinien korzystać z ustawowej ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

III Kongres Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce”

III Kongres Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce”III Kongres Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce”
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Wylot
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Wylot
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 listopada 2017 roku, 9:14