fbpx „Kodeks cywilny. Komentarz” – nowa publikacja pracowników Katedry Prawa Cywilnego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

„Kodeks cywilny. Komentarz” – nowa publikacja pracowników Katedry Prawa Cywilnego

„Kodeks cywilny. Komentarz” – nowa publikacja pracowników Katedry Prawa Cywilnego

KodeksNakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się pierwszy tom komentarza do Kodeksu cywilnego pod redakcją naukową dr hab. Magdaleny Habdas i dr. hab. Mariusza Frasa.

Recenzentem naukowym wydania jest Prof. dr hab. Ewa Bagińska, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego.

Współautorami pierwszego tomu komentarza są m.in. pracownicy Katedry Prawa Cywilnego: dr Krzysztof Czubdr Maja Maciejewska-Szałas. Współautorkami tomu drugiego, którego wydanie jest planowane pod koniec grudnia br., są m.in.: dr hab., prof. UG Anna Sylwestrzakdr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba.

Wielotomowy komentarz do Kodeksu cywilnego prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów prawnych, z położeniem nacisku na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. W publikacji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom spornym w doktrynie i judykaturze i zaproponowano sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Wartością publikacji jest również ukazanie ewolucji regulacji ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Wylot
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 grudnia 2017 roku, 16:14