fbpx Porozumienie z Zespołem Szkół Morskich w Gdańsku | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Porozumienie z Zespołem Szkół Morskich w Gdańsku

Porozumienie z Zespołem Szkół Morskich w Gdańsku

Dnia 5 grudnia 2017 roku dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, podpisał w imieniu Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Morskich w Gdańsku im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte reprezentowanym przez mgr inż. Hannę Szkodo - Dyrektor. Porozumienie dotyczy działań na rzecz podwyższania jakości edukacji w zakresie nauk prawnych, w szczególności w zakresie prawa morskiego, a także szerzenia kultury prawnej i budowania postaw obywatelskich uczniów Zespołu Szkół Morskich. W uroczystości podpisania porozumienia udział wzięli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku, a także pracownicy Katedry Prawa Morskiego i studenci Wydziału Prawa i Administracji UG.

Po części oficjalnej Pani Prof. Dorota Pyć, Kierownik Katedry Prawa Morskiego wygłosiła referat pt. "Zdatność statku do żeglugi w prawie morskim". Inicjatorami porozumienia ze strony Uniwersytetu Gdańskiego była dr Magdalena Adamowicz i mgr Jakub Puszkarski z Katedry Prawa Morskiego.

 

ZSMZSMZSMZSM
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jakub Puszkarski
Treść wprowadzona przez: Jakub Puszkarski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 grudnia 2017 roku, 13:13