Honorowy patronat Pomorskiej Izby Adwokackiej nad innowacją dydaktyczną realizowaną przez pracowników Katedry Prawa Handlowego | Wydział Prawa i Administracji

Honorowy patronat Pomorskiej Izby Adwokackiej nad innowacją dydaktyczną realizowaną przez pracowników Katedry Prawa Handlowego

Z przyjemnością informujemy, że Pomorska Izba Adwokacka objęła honorowym patronatem innowację dydaktyczną pt. "Program szkolenia praktycznego studentów prawa, odbywającego się w języku angielskim, polegający na symulacji prowadzenia sprawy gospodarczej przed międzynarodowym sądem arbitrażowym w ramach międzynarodowego konkursu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot" realizowaną przez prof. UG dr hab. Joannę Kruczalak-Jankowską, mgr Macieja Zejda i mgr Kaję Zaleską-Korziuk z Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kaja Zaleska-Korziuk
Treść wprowadzona przez: Kaja Zaleska-Korziuk
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 maja 2018 roku, 13:38