fbpx Monografia pracownika Zakładu Prawa Ochrony Środowiska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia pracownika Zakładu Prawa Ochrony Środowiska

Monografia pracownika Zakładu Prawa Ochrony Środowiska

okładkaNakładem wydawnictwa DIFIN ukazała się monografia dra Macieja Nyki „Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko. Studium z prawa międzynarodowego”. Warszawa 2018, ss. 450. W monografii analizie poddano funkcjonowanie w międzynarodowym obrocie prawnym instrumentów, które nakierowane są na ograniczenie negatywnego wpływu handlu na środowisko naturalne. Instrumenty takie wykorzystywane są w szeregu wielostronnych międzynarodowych umów w obszarze ochrony środowiska, podobnie jak w realizacji krajowych polityk handlowych. Istotną kwestią poruszoną w książce jest relacja tego typu instrumentów do regulacji prawnomiędzynarodowych nakierowanych na liberalizację handlu międzynarodowego. Koordynacja norm wprowadzających tego typu instrumenty z wymogami międzynarodowego prawa gospodarczego daje nadzieję na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego na świecie.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 czerwca 2018 roku, 10:51