Pracownicy i doktoranci Zakładu Prawa Ochrony Środowiska na Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska | Wydział Prawa i Administracji

Pracownicy i doktoranci Zakładu Prawa Ochrony Środowiska na Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska

zjazdW dniach 6-8 września 2018 r. pracownicy naukowi i doktoranci Zakładu Prawa Ochrony Środowiska – prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz – McLean, dr Maciej Nyka (wygłosił referat pt. „Ochrona środowiska w morskim planowaniu przestrzennym”), dr Diana Trzcińska (wygłosiła referat pt. „Ochrona przyrody w gminie w ramach planowania przestrzennego – formy i instrumenty prawne”), mgr Piotr Dembicki (wygłosił referat pt. „Ochrona przestrzeni jako zasobu środowiska poprzez racjonalne korzystanie z terenu na potrzeby inwestycji”), mec. Marta Żurawik – Paszkowska, dr Tomasz Bojar – Fijałkowski (wygłosił referat pt. „O realizacji ochrony środowiska przez powiat w sposób pośredni”), mgr Paulina Bielawska oraz mec. Katarzyna Wysokińska - wzięli udział w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska pt. „Samorząd terytorialny a ochrona środowiska”. Tegoroczny Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska był konferencją naukową organizowaną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zakład Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, stanowiąc jednocześnie wydarzenie naukowe upamiętniające jubileusz 45 – lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Marka Górskiego. Wydarzenie to jest kontynuacją tradycji Ogólnopolskich Zjazdów Katedr Prawa Ochrony Środowiska, które odbywają się raz na dwa lata. Na zdjęciu od lewej: mgr Piotr Dembicki, mec. Marta Żurawik Paszkowska, dr Diana Trzcińska, dr Tomasz Bojar – Fijałkowski, prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz – McLean, dr Maciej Nyka, mgr Paulina Bielawska, mec. Katarzyna Wysokińska.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 września 2018 roku, 9:59