fbpx Monografia dr Eweliny Kowalskiej | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia dr Eweliny Kowalskiej

Monografia dr Eweliny Kowalskiej

wlasnoscNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia dr Eweliny Kowalskiej pt.: „Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska”.

W monografii szeroko przedstawiono problematykę własności zabytku oraz ograniczeń wynikających z konieczności jego ochrony jako dobra wspólnego, dokonując jednocześnie szczegółowej analizy zakresu dyskrecjonalnej władzy konserwatorskiej i osadzając problematykę ochrony zabytków w świetle sporu liberalizmu z komunitaryzmem.  W publikacji zawarto szczegółowy opis form ochrony zabytków i ich wpływu na prawa i wolności dysponenta zabytku, oceniając poszczególne instytucje oraz formułując postulaty de lege ferenda. W książce opisano formalne i materialne podstawy decyzji konserwatora zabytków oraz zwrócono szczególną uwagę na możliwość zwiększenia poziomu jednolitości decyzji administracyjnych wydawanych przez organy ochrony zabytków. 

Publikacja uwzględnia najnowsze regulacje zawarte w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotyczące wpisu na Listę Skarbów Dziedzictwa i administracyjnych kar pieniężnych.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 września 2018 roku, 10:03