fbpx Publikacja pracowników Katedry Prawa Administracyjnego oraz Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Publikacja pracowników Katedry Prawa Administracyjnego oraz Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Publikacja pracowników Katedry Prawa Administracyjnego oraz Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Metropolitalnego ukazała się publikacja: „Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. TOM 2” pod redakcją dr Katarzyny Szlachetko (Katedra Prawa Administracyjnego) oraz dra. Jakuba Szlachetko (Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej WOiG). W publikacji wzięli udział m.in. dr Michał Miłosz oraz mgr Adam Bochentyn (Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego). Komentarz stanowi efekt pracy interdyscyplinarnej grupy roboczej powołanej przy Instytucie Metropolitalnym, w której skład weszli pracownicy naukowi, eksperci, urzędnicy i samorządowcy zajmujący się – tak teoretycznie, jak i praktycznie – problematyką rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych stanowi w świetle przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji fakultatywne zadanie własne gminy. Problemy związane z obszarami zdegradowanymi, które często stanowią bariery rozwojowe dla gmin, w tym lokalnych społeczności, gospodarek i przestrzeni, skłaniają wspólnoty samorządowe do korzystania z dobrodziejstwa ustawy o rewitalizacji. Celem komentarza jest nie tylko wyjaśnienie przepisów ustawowych, ale także wskazanie zgodnych z prawem sposobów rewitalizowania obszarów zdegradowanych. Wszystkie zasady, instytucje oraz procedury zostały w nim szczegółowo przeanalizowane i scharakteryzowane, a dodatkowo opatrzone stosownymi odesłaniami do literatury, źródeł prawa oraz orzecznictwa sądowego.

okładka
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Ważny
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 grudnia 2020 roku, 19:09