fbpx Wystąpienie dr Anny Klimaszewskiej na 23rd Ius Commune Conference | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wystąpienie dr Anny Klimaszewskiej na 23rd Ius Commune Conference

Wystąpienie dr Anny Klimaszewskiej na 23rd Ius Commune Conference

W dniach 29-30 listopada 2018 r. w Amsterdamie odbyła się, organizowana przez uniwersytety z Maastricht, Leuven, Utrechtu i Amsterdamu, 23 konferencja Ius Commune. W jej ramach zorganizowane zostały sesje warsztatowe dotyczące: Company Law, Property Law, Environmental Law, European Family Law, Taking Stock of Global Constitutionalism – To what Extent did it Really Change International Law?, Art and Law, Contract Law, Liability and Insurance, The Interplay between Legislative Provisions and Fundamental Rights in Ensuring Effective Judicial Protection & the Effectiveness of EU Law, Trust in Trade in a Data-driven Economy oraz Ius Commune in the Making: Changing Methods and Dynamics of Law in the History of Private Law, w trakcie której dr Anna Klimaszewska przedstawiła wystąpienie nt. Harmonisation of Civil Procedure – Polish Legal Experiment from the First Half of the 19th Century. Sesja dotyczyła przede wszystkim zmian w dynamice prawa. Spojrzenie z perspektywy czasu na zmiany w prawie umożliwia przeanalizowanie przesłanek do nich prowadzących. Społeczeństwo i jego prawne formanty stanowią de facto żywe laboratorium. W różnych epokach prawo rzymskie, ius commune, dziewiętnastowieczne prace kodyfikacyjne oraz bardziej współczesne próby mające na celu harmonizację europejskiego prawa prywatnego umożliwiają wgląd we wzajemne oddziaływanie pomiędzy społeczeństwem, prawem i stosowaną metodyką. Pytanie brzmi, w jakim stopniu i w jaki sposób przyjęcie odmiennej metodyki przyczyniło się do statyki i dynamiki prawa. To pomaga bowiem kontekstualizować i lepiej zrozumieć nie tylko kształt prawa w danej grupie społecznej w konkretnym czasie i przestrzeni, ale także zróżnicowanie w dążeniu do normatywnej pewności w odniesieniu do ewolucyjnych zmian, z którymi się wspólnie mierzymy.

W sesji swoje uwagi prezentowali także naukowcy z uniwersytetów w Glasgow, Augsburgu, Rotterdamie, Utrechcie, Maastricht, Coimbrze, Antwerpii i Amsterdamu. Więcej na temat wszystkich prelegentów i pozostałych sesji warsztatowych:

http://www.iuscommune.eu/ActiviteitDetail.aspx?ActivityId=457&language=English

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Dawid Michalski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku, 19:06