fbpx Gdańskie Piątki z Prawem Karnym | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Gdańskie Piątki z Prawem Karnym

Gdańskie Piątki z Prawem Karnym

 Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

 
Serdecznie zapraszamy na Gdańskie Piątki z Prawem Karnym - otwarte spotkanie naukowe Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 
(18 stycznia 2019 r., godz. 17.00, Wydział Prawa i Administracji UG, Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UG im. Prof. Donalda Steyera. "Problematyka odpowiedzialności karnej w ramach tzw. ustawodawstwa rozliczeniowego" – prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski)
 
Ideą otwartych, comiesięcznych spotkań naukowych „Gdańskie piątki z prawem karnym” jest z jednej strony zintensyfikowanie badań naukowych prowadzonych w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z drugiej dzielenie się wynikami tychże badań z całym środowiskiem naukowym. Przemiany współczesnego prawa karnego, jak i poddawanie prawa karnego presji populizmu penalnego czyni koniecznym ożywienie naukowej refleksji nad prawem karnym poprzez otwarcie się na społeczeństwo, dyskusję z nie-prawnikami, wreszcie jasne wyartykułowanie w procesie debaty racji naukowych i zestawienie ich z pozanaukowymi, spekulatywnymi poglądami na istotę prawa karnego.
 
Chcemy nie tylko rozwijać wiedzę, lecz także w otwartej formule, w formie referatów i połączonych z nimi dyskusji rozwijać własne zainteresowania badawcze w sposób zrozumiały zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, zarówno dla profesjonalistów, jak i miłośników szeroko pojętego prawa karnego. Opisywany projekt jest też szansą dla młodych adeptów nauki, zwłaszcza doktorantów, do prezentacji prowadzonych badań i poddania ich krytycznej weryfikacji.
 
Ważnym celem „Gdańskich piątków z prawem karnym” jest również wzmocnienie procesu dydaktycznego, toteż spotkania są w szczególny sposób adresowane do studentów. „Gdańskie piątki z prawem karnym” mają też być miejscem integracji gdańskiego środowiska karnistycznego.
Spotkania będą miały charakter cykliczny, będą odbywały się na Wydziale Prawa i Administracji. Po części formalnej możliwe jest kontynuowanie dyskusji podczas spotkań integracyjnych. Serdecznie zapraszamy do udziału.
 
 
Organizatorzy
 
Na stronie na FC Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii znajduje się relacja z II-go spotkania w dniu 14 grudnia 2018 r.:
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Bartosz Kędzierski
Treść wprowadzona przez: Bartosz Kędzierski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 stycznia 2019 roku, 11:43