fbpx Artykuł dr. Krzysztofa Czuba w Księdze Jubileuszowej Urzędu Patentowego RP | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Artykuł dr. Krzysztofa Czuba w Księdze Jubileuszowej Urzędu Patentowego RP

Artykuł dr. Krzysztofa Czuba w Księdze Jubileuszowej Urzędu Patentowego RP

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej „100 lat własności przemysłowej w Polsce” pod red. A. Adamczak.

Licząca 1840 stron pozycja to najbardziej obszerna księga pamiątkowa wydana dotychczas przez Wydawnictwo Wolters Kluwer. Publikacja składa się z trzech części: pierwszej poświęconej historii własności przemysłowej, drugiej dotyczącej prawa własności przemysłowej w ujęciu materialnoprawnym i procesowym oraz trzeciej obejmującą zagadnienia zarządzania własnością przemysłową. Księga liczy ponad 90 artykułów, których autorami są wybitni specjaliści z dziedziny prawa, ekonomii, historii, techniki jak również wynalazcy, przedsiębiorcy i projektanci.

Autorem jednego z artykułów zamieszczonych w księdze jubileuszowej UP RP, pt. „Wzory (użytkowe oraz przemysłowe) i utwory – kilka uwag o przedmiocie ochrony”, jest dr Krzysztof Czub z Katedry Prawa Cywilnego.

Prezentacja Księgi odbyła się 26 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas uroczystości wręczenia odznak honorowych Prezesa Rady Ministrów „Za zasługi dla wynalazczości”.

prezentacja księgi

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 marca 2019 roku, 9:43