fbpx Nowa monografia dr. Marcina Michalaka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Nowa monografia dr. Marcina Michalaka

Nowa monografia dr. Marcina Michalaka

Nowa monografia dr. Marcina MichalakaNakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia dr. Marcina Michalaka pt. Kształtowanie się odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie na gruncie amerykańskiego systemu prawnego w latach 1794-1860. Studium historyczno-prawne.

Monografia została poświęcona genezie norm regulujących problematykę odpowiedzialności lekarzy za niewłaściwe leczenie na gruncie systemu prawnego Stanów Zjednoczonych Ameryki. Autor stawia w pracy tezę, że to co współcześnie stanowi immanentną cechę systemu odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie w prawie amerykańskim, tj. duża częstotliwość pozwów przeciwko lekarzom i relatywnie wysokie odszkodowania zasądzane w tego rodzaju sprawach, wynika w znacznej mierze z właściwości, jakich model odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie nabrał już w XIX w. Właściwości te zaś są ściśle związane ze specyfiką kształtowania się całego amerykańskiego systemu prawnego w jego formacyjnym okresie (formative era of the American law) czy też „złotym wieku” (golden age of the American law), tj. od powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki do lat 60. XIX w.

Przygotowując przedmiotową monografię autor odbył 4 miesięczny staż na Yale University w ramach programu ETIUDA Narodowego Centrum Nauki.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 marca 2019 roku, 19:24