fbpx Prawo karne. Podręcznik dla aplikantów | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawo karne. Podręcznik dla aplikantów

Prawo karne. Podręcznik dla aplikantów

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck w serii "Aplikacje prawnicze" ukazał się podręcznik Prawo Karne. Podręcznik dla Aplikantów, pod red. nauk. dr. M. Fingasa i dr. T. Kantego, adiunktów w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki. W gronie autorów znaleźli się również pracownicy Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii: dr T. Snarski oraz dr P. Petasz.

"Zawartość merytoryczna opracowania opiera się na aktualnie obowiązującym ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką i ma na celu być swego rodzaju uzupełnieniem wiedzy nabywanej w toku szkolenia. Publikacja nie ma i nie miała być w swoim założeniu kolejnym opracowaniem komentarzowym, ale koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych z jakimi stykamy się na co dzień pracując w ramach procedury karnej.

W treści podręcznika znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii prawa materialnego, jak i procesowego. Zawarto w nim wiele przykładów, kazusów oraz orzeczeń sądowych.

Autorami podręcznika są w większości osoby prowadzące zajęcia z aplikantami adwokackimi, którzy mają świadomość, będąc w bieżącym kontakcie z osobami szkolnymi, na co położyć nacisk, co w ramach podręcznika omówić szerzej bądź nieco inaczej aniżeli na zajęciach szkoleniowych.

Publikacja stanowić będzie uzupełniające źródło wiedzy wykorzystywane zarówno w trakcie trwania aplikacji, jak i w pracy zawodowej".

 

 

Prawo karne. Podręcznik dla aplikantów.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Łukasz Cora
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 marca 2019 roku, 22:03