fbpx Udział pracownika i doktoranta w Katedrze Prawa Morskiego w Seminarium Młodych Naukowców International Law Association | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Udział pracownika i doktoranta w Katedrze Prawa Morskiego w Seminarium Młodych Naukowców International Law Association

Udział pracownika i doktoranta w Katedrze Prawa Morskiego w Seminarium Młodych Naukowców International Law Association

W dniu 29 marca 2019 roku w Lublinie odbyło się Seminarium Młodych Naukowców organizowane przez International Law Association - Grupa Polska. Seminarium zostało zorganizowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W seminarium wziął udzial mgr Jakub Puszkarski z Katedry Prawa Morskiego i wygłosił referat pt. "Należyta staranność przewoźnika w przewozie ładunku drogą morską", który jest wynikiem przygotowywanej pracy doktorskiej. Referta pt. "Morskie planowanie przestrzenne a samodzielność planistyczna gmimy" wygłosił również mgr Jan Buławski, doktorant w Katedrze Prawa Morskiego.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Formuła spotkań młodych naukowców zakłada udział zarówno młodych adeptów nauki (doktorantów, asystentów) oraz ich opiekunów naukowych. Podstawowym celem jest zapewnienie możliwości przedstawienia koncepcji prowadzonych badań i przedyskutowania dotychczasowych wyników, dodatkowej weryfikacji stawianych hipotez itd. Podstawą do dyskusji są prezentacje odnoszące się  do rozpraw doktorskich. Po przedstawieniu wybranych problemów przez młodych naukowców następuje dyskusja, w której biorą udział wszyscy uczestnicy seminarium. Seminaria mają w założeniu służyć integracji młodych naukowców oraz ogólnie środowiska prawników-internacjonalistów.

fotofotofoto
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jakub Puszkarski
Treść wprowadzona przez: Jakub Puszkarski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 kwietnia 2019 roku, 14:12