fbpx Uroczystość zakończenia XX edycji Szkoły Prawa Niemieckiego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Uroczystość zakończenia XX edycji Szkoły Prawa Niemieckiego

Uroczystość zakończenia XX edycji Szkoły Prawa Niemieckiego

W dniu 13 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się uroczystość zakończenia XX edycji Szkoły Prawa Niemieckiego połączona z inauguracją nowej edycji XXI. Dyplomy ukończenia kursu Szkoły Prawa Niemieckiego wręczyła absolwentom Prodziekan dr. hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG. wraz z p.o. Kierownika Szkoły Prawa Niemieckiego mgr. Robertem Obrzud. Stypendium w wysokości 14.400 Euro na studia LL.M. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kolonii (Rechtswissenschaftliche Fakultät Universität zu Köln) otrzymała Pani Justyna Symber.

Słuchacze kursu w semestrze zimowym uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Prawa i Administracji w Gdańsku, a następnie spędzili dwa tygodnie na wyjeździe studyjnym na Rechtswissenschaftliche Fakultät Universität zu Köln.  Podczas pobytu w Kolonii brali udział w intensywnych zajęciach naukowo-językowych, a po wykładach uczestniczyli w programie kulturalnym. W listopadzie 2018 roku studenci przystąpili do egzaminu końcowego weryfikującego zdobytą podczas całego kursu wiedzę. Dla najlepszego absolwenta Szkoły Prawa Niemieckiego jest przewidziana możliwość otrzymania stypendium na podjęcie studiów LL.M. w łącznej wysokości do 14.400 Euro.

spn

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 kwietnia 2019 roku, 13:06