fbpx Monografia współautorstwa dr Katarzyny Szlachetko pt. „Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej” | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia współautorstwa dr Katarzyny Szlachetko pt. „Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej”

Monografia współautorstwa dr Katarzyny Szlachetko pt. „Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej”

Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnejNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia dr Katarzyny Szlachetko (Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UG) i dr. Jakuba Szlachetko (Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej WOiG UG) pt. „Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej”. Publikacja jest studium z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji publicznej. Na jej łamach Autorzy zmierzyli się z problematyką prawnej regulacji zjawiska udziału społeczności lokalnej, mieszkańców, ruchów społecznych, organizacji pozarządowych i prywatnych przedsiębiorców w procesie kształtowania i prowadzenia polityki rewitalizacyjnej, dążącej do odnowy obszarów społecznie, gospodarczo, przestrzennie, technicznie czy środowiskowo zdegradowanych.
Celem monografii jest rekonstrukcja i analiza prawnych aspektów zjawiska partycypacji społecznej w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej. Osiągnięcie tego celu wymagało przede wszystkim dokonania wykładni przepisów ustawy o rewitalizacji, a także innych aktów rangi ustawowej (w szczególności ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a ponadto analizy uchwał rad gmin, pełniących funkcję wykonawczą wobec ustawy i regulujących formy partycypacji społecznej na danym terenie. Owe uchwały ukazują m.in. jak administracja publiczna spostrzega swoją rolę w kreowaniu lokalnego dyskursu i angażowaniu społeczności  lokalnych w podejmowaniu rozstrzygnięć. Analiza objęła również aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach z zakresu partycypacji społecznej w realizacji zadań publicznych.
Poza funkcją naukową, publikacja może okazać się użyteczna w praktyce rewitalizacyjnej, służąc zarówno organom administracji publicznej w kreowaniu właściwych praktyk partycypacyjnych, jak również partycypującym jako oręż do walki z nieprawidłowościami w działaniach administracji publicznej.


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 maja 2019 roku, 13:08