fbpx Konkurs na projekty służące rozwojowi młodych naukowców Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Prawa i Administracji

Konkurs na projekty służące rozwojowi młodych naukowców Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Prawa i Administracji

Konkurs na projekty służące rozwojowi młodych naukowców Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG ogłasza konkurs na projekty służące rozwojowi młodych naukowców Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, w rozumieniu zapisów art. 360, ust. 2 i 3 Ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona na WPiA UG.

Każdy kierownik projektu może złożyć tylko jeden wniosek. Projekty należy składać do dnia 09.09.2019 r. w pokoju 2081.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 września 2019 roku, 11:01