fbpx Gdańskie piątki z prawem karnym – „Prawdopodobieństwo w prawie karnym” | Wydział Prawa i Administracji

Gdańskie piątki z prawem karnym – „Prawdopodobieństwo w prawie karnym” | Wydział Prawa i Administracji

Gdańskie piątki z prawem karnym – „Prawdopodobieństwo w prawie karnym”

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji „Gdańskich piątków z prawem karnym”. Pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim odbędzie się 18 października 2019 roku, o godz. 17.00 w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UG. Naszym Gościem będzie dr hab. Rafał Urbaniak, prof. UG, Kierownik Zakładu Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii na Wydziale Nauk Społecznych UG, który przedstawi referat pt. Prawdopodobieństwo w prawie karnym, po którym zapraszamy do dyskusji. Głównym tematem wykładu będą pojęciowe, metodologicze i praktyczne aspekty stosowalności metod probabilistycznych do oceny ryzka recydywy. Spotkanie ma charakter otwarty.

 

Rafał Urbaniak ukończył doktorat z Filozofii Matematyki na Uniwersytecie w Calgary, od tego czasu m.in. prowadził badania jako postdoctoral fellow of the Research Foundation Flanders w Centrum Logiki i Filozofii Nauki na Uniwersytecie w Gandawie, jako Long Room Hub Fellow w Trinity College Dublin, jako visiting research fellow w Banaras Hindu University i jako British Academy Fellow na Uniwersytecie w Bristolu. Obecnie, prowadzi projekt Sonata Bis dot. zastosowań metod probabilistycznych w kryminologii, kryminalistyce i prawie.

Strona osobista: https://ugent.academia.edu/RafalUrbaniak

Strona grupy badawczej w Gdańsku: http://lopsegdansk.blogspot.com/

 

Ideą otwartych, comiesięcznych spotkań naukowych „Gdańskie piątki z prawem karnym” jest z jednej strony zintensyfikowanie badań naukowych prowadzonych w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z drugiej dzielenie się wynikami tychże badań z całym środowiskiem naukowym.

Chcemy nie tylko rozwijać wiedzę, lecz także w otwartej formule, w formie referatów i połączonych z nimi dyskusji rozwijać własne zainteresowania badawcze w sposób zrozumiały zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, zarówno dla profesjonalistów, jak i miłośników szeroko pojętego prawa karnego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Bartosz Kędzierski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, 10:07