fbpx Nowy tekst w języku angielskim prof. UG dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, 2019 Fernand Braudel Fellow i dr Anny Podolskiej w publikacji pod red. R. Albert, D. Landau, P. Faraguna, S. Drugda, 2018 Global Review of Constitutional Law, (Boston, 2019) | Wydział Prawa i Administracji

Nowy tekst w języku angielskim prof. UG dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, 2019 Fernand Braudel Fellow i dr Anny Podolskiej w publikacji pod red. R. Albert, D. Landau, P. Faraguna, S. Drugda, 2018 Global Review of Constitutional Law, (Boston, 2019) | Wydział Prawa i Administracji

Nowy tekst w języku angielskim prof. UG dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, 2019 Fernand Braudel Fellow i dr Anny Podolskiej w publikacji pod red. R. Albert, D. Landau, P. Faraguna, S. Drugda, 2018 Global Review of Constitutional Law, (Boston, 2019)

Trzecia edycja monografii 2018 Global Review of Constitutional Law, (Boston, 2019) ma, podobnie jak dwie wcześniejsze, wymiar globalny. Stanowi unikalny zbiór analiz dotyczących funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego i wyzwań przed nim stojących w 2018 r. w 65 państwach z całego świata. Jest to pierwszy tego rodzaju projekt naukowy, który oferuje systematyczną wiedzę na temat funkcjonowania i legitymizacji sądownictwa konstytucyjnego w ujęciu komparatystycznym. 
 
Prof. UG dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, 2019 Fernand Braudel Fellow i dr Anna Podolska są autorami rozdziału dotyczącego stanu i funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego w Polsce  w 2018 roku.
 
Więcej informacji na stronie: https://www.ssrn.com/index.cfm/en/
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Podolska
Treść wprowadzona przez: Anna Podolska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 października 2019 roku, 21:43