fbpx Wpis FLR do bazy ERIH+ | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wpis FLR do bazy ERIH+

Wpis FLR do bazy ERIH+

Redakcja czasopisma naukowego Financial Law Review ma przyjemność poinformować, iż nasze czasopismo zostało wpisane do ogólnoeuropejskiej bazy czasopism naukowych ERIH ERIH+ (European Reference Index for the Humanities Plus). Baza ta jest prestiżowym indeksem zawierającym informacje bibliograficzne dotyczące czasopism akademickich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Wpis do bazy ERIH+ jest jednym z kryteriów umieszczenia periodyków akademickich w wykazie czasopism naukowych MNiSW. W aktualnym wykazie MNiSW czasopismu FLR przypisano liczbę 20 punktów.

Financial Law Review jest międzynarodowym, elektronicznym czasopismem naukowym poświęconym problematyce finansów publicznych i prawa finansowego. Misją czasopisma jest stworzenie forum wymiany wiedzy i poglądów w ramach środowiska naukowego oraz popularyzacja jego dorobku wśród finansowców oraz przedstawicieli biznesu i polityki. W swoim założeniu ma stanowić pomost pomiędzy nauką a praktyką umożliwiający dwustronny przepływ inspiracji i idei oraz wspólne rozwiązywanie złożonych problemów współczesnego świata finansów.

Zapraszamy na stronę internetową Financial Law Review - http://www.ejournals.eu/FLR/

FLR
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 listopada 2019 roku, 13:17