fbpx Dr Wojciech Wiewiórowski wybrany Europejskim Inspektorem Ochrony Danych. | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dr Wojciech Wiewiórowski wybrany Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

Dr Wojciech Wiewiórowski wybrany Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

foto

Dr Wojciech Wiewiórowski z Zakładu Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został w dniu 26 listopada br. wybrany przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego na stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. W dniu 28 listopada wybór ten został zatwierdzony przez Konferencję Przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Taką samą decyzję w piątek podjęła Rada Unii Europejskiej (COREPER 2), która dokonuje wyboru Inspektora wspólnie z Parlamentem.

Gdy w grudniu br. Dr Wiewiórowski zacznie pełnić funkcję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, będzie to najwyższe stanowisko Polaka w organach Unii Europejskiej obsadzone nie z parytetu (tzn. przysługujące każdemu państwu członkowskimi) lecz z otwartego konkursu.

 

Dr Wiewiórowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 uzyskał na tym wydziale stopień doktora nauk prawnych. W 2003 został adiunktem i kierownikiem nowoutworzonej Pracowni Informatyki Prawniczej na tym Wydziale.

W 2006 został powołany na stanowisko doradcy do spraw informatyzacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i pełnił tę funkcję do października 2008 r., kiedy to został dyrektorem Departamentu Informatyzacji wspomnianego Ministerstwa.

W 2010 r. Sejm RP wybrał go na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W lipcu 2014 Sejm wybrał go na drugą kadencję na tym stanowisku.

W grudniu 2014 r. dr Wiewiórowski został zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, rezygnując wcześniej ze stanowiska w Polsce.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 listopada 2019 roku, 9:10