fbpx Profesor Wydziału Prawa i Administracji UG sędzią Trybunału Konstytucyjnego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Profesor Wydziału Prawa i Administracji UG sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Profesor Wydziału Prawa i Administracji UG sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Prof. dr hab. Jakub Stelina, wybrany 21 listopada 2019 r. przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył dzisiaj ślubowanie przed Prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Prof. StelinaProfesor Jakub Stelina jest absolwentem naszego Wydziału. W 1993 r. rozpoczął karierę naukową kolejno jako: asystent, adiunkt i profesor w Katedrze Prawa Pracy. W 1999 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UG nadano mu stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa pracy, na podstawie pracy doktorskiej pt. Związkowa zdolność układowa, napisanej pod kierunkiem prof. Lecha Kaczyńskiego. W 2006 roku uchwałą Rady WPiA UG nadano mu stopień naukowy doktora habilitowanego, na podstawie pracy pt. Charakter prawny stosunku pracy z mianowania. Od 2005 do 2008 roku był Prodziekanem ds. Studiów Stacjonarnych na WPiA UG, zaś od 2008-2012 Prodziekanem ds. Studiów Niestacjonarnych na naszym Wydziale. Od 2012 do 2018 roku pełnił funkcję Dziekana WPiA UG. Wśród licznych aktywności i osiągnięć naukowych w dotychczasowej karierze prof. Jakuba Steliny szczególnie warto wymienić jego członkostwo w: Radzie Naukowej przy Generalnym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych (2013-2104), w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2016-2018) oraz w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (od 2010 r.).

W 2018 roku Prof. Jakub Stelina otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych oraz otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Alba Iulia w Rumunii.

Prof. Jakub Stelina jest autorem, współautorem, redaktorem lub współredaktorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym m.in. kilkunastu monografii naukowych, podręczników akademickich, komentarzy oraz artykułów naukowych.

Zgodnie z ustawą z 30 listopada 2019 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania. Kadencja sędziego TK trwa 9 lat.

Gratulujemy Panu Profesorowi wyboru !

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Komorowski
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 grudnia 2019 roku, 10:07