fbpx Konferencja naukowa „Aktualne problemy prawa dyscyplinarnego” | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konferencja naukowa „Aktualne problemy prawa dyscyplinarnego”

Konferencja naukowa „Aktualne problemy prawa dyscyplinarnego”

Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rada Izby Komorniczej w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pt. Aktualne problemy prawa dyscyplinarnego, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Termin konferencji planowany był na dzień 15 maja 2020 r. W związku z zagrożeniem epidemicznym przygotowania do konferencji zostały zawieszone do odwołania. Nowy termin zostanie podany po ustaniu zagrożenia.

Wygłaszane referaty z założenia mają dotyczyć problemów typowych dla całego obszaru prawa dyscyplinarnego albo dla wyodrębnionych podmiotowo działów tego prawa, dotyczących ogólnie pracowników administracji publicznej, funkcjonariuszy służb mundurowych, członków samorządów zawodowych czy sędziów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zjawisk i tendencji w prawie dyscyplinarnym. Problemy tego prawa mogą zostać także omówione na przykładzie konkretnej, reprezentatywnej regulacji prawnej lub kilku takich reprezentatywnych regulacji. W związku z tym, że współorganizatorem konferencji jest Rada Izby Komorniczej w Gdańsku, szczególnie preferowane są przykłady zaczerpnięte z pragmatyki komorniczej.

Tematy wystąpień mogą w szczególności dotyczyć takich zagadnień, jak:

 • pojęcie i charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • odpowiedzialność dyscyplinarna a standardy konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe, zwłaszcza dotyczące wolności wyboru i wykonywania zawodu, samodzielności samorządów zawodowych, niezawisłości sędziów, zakazu podwójnego karania za ten sam czyn czy prawa do sądu;
 • relacje między odpowiedzialnością dyscyplinarną a innymi rodzajami odpowiedzialności prawnej, zwłaszcza wpływ prawa karnego na prawo dyscyplinarne;
 • odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego w postępowaniach dyscyplinarnych;
 • zastępowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej przez inne rodzaje odpowiedzialności prawnej, niezapewniające wystarczających gwarancji procesowych;
 • jakość regulacji dyscyplinarnych i luki w tych regulacjach;
 • ujednolicanie regulacji dyscyplinarnych;
 • poszerzanie zakresu podmiotowego odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • wzrost represyjności prawa dyscyplinarnego;
 • typy deliktów dyscyplinarnych;
 • środki odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • zasady i modele postępowania dyscyplinarnego;
 • szybkość i skuteczność postępowań dyscyplinarnych.
Teksty wystąpień, ewentualnie też inne teksty nadesłane przez Uczestników konferencji, ukażą się w książce pokonferencyjnej wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać przez wypełnienie w formie elektronicznej lub pisemnej i zeskanowanej zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie go na adres konfrencja.dyscyplinarna@ug.edu.pl . Wraz ze zgłoszeniem należy również dokonać uiszczenia opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł na podane poniżej konto:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 (Bank PeKaO)
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
z dopiskiem „512-6110-K60B-20, imię i nazwisko Uczestnika”.
 
Opłata nie podlega zwrotowi i nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu. Organizator zapewnia jednak 20 miejsc noclegowych w pokojach gościnnych na Wydziale Prawa i Administracji UG, które zostaną nieodpłatnie udostępnione Osobom wnioskującym o rezerwację. W przypadku rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spraw organizacyjnych należy się kontaktować z:
mgr. Karolem Ważnym, tel. 504-159-491, e-mail karol.wazny@ug.edu.pl .
 
Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Radosław Giętkowski – przewodniczący,
prof. dr hab. Tomasz Bąkowski – członek,
dr Dominika Tykwińska-Rutkowska – członek.
 
Komitet Organizacyjny Konferencji:
mgr Karol Ważny – przewodniczący,
mgr Paulina Glejt-Uziębło – członek,
mgr Izabela Oleksy-Piesik – członek.
 

Formularz zgłoszeniowy

ZałącznikWielkość
Plik Formularz zgłoszeniowy22.16 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Ważny
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 kwietnia 2020 roku, 23:33