fbpx Ukończenie kursu "Fundamentals of University Teaching and Tutoring Programme" przez dr hab. M. Balwicką -Szczyrba, prof. UG | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Ukończenie kursu "Fundamentals of University Teaching and Tutoring Programme" przez dr hab. M. Balwicką -Szczyrba, prof. UG

Ukończenie kursu "Fundamentals of University Teaching and Tutoring Programme" przez dr hab. M. Balwicką -Szczyrba, prof. UG

W dniu 10.01.2020 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca roczny kurs „Fundamentals of University Teaching and Tutoring Programme”, realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Uniwersytetem w Groningen (moduł 3 i 4 ) i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Podczas konferencji dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG wygłosiła referat „Workshops for PhD students on activating learning methods – findings”.
 
Po zakończeniu Konferencji uczestnicy projektu, będący nauczycielami akademickimi z różnych  ośrodków naukowych, otrzymali certyfikat  ukończenia 150 h kursu (5  ECTS) , składającego się z tygodniowej wizyt studyjnej na Uniwersytecie w Groningen, trzykrotnych  2-dniowych szkoleń, które odbyły się w czerwcu, wrześniu i listopadzie 2019 r. we Wrocławiu oraz konferencji podsumowującej w styczniu 2020 r.
 
W fazie przygotowania jest oferta zaawansowanego programu, dla nauczycieli akademickich  chcących pogłębić swój  rozwój w zakresie przygotowania i prowadzenia dydaktyki na uczelniach wyższych, który będzie prowadzony przez Uniwersytet w Groningen w kolejnym roku i dedykowany uczestnikom pierwszego kursu.

Ukończenie kursu "Fundamentals of University Teaching and Tutoring Programme" przez dr hab. M. Balwicką -Szczyrba, prof. UG

"Fundamentals of University Teaching and Tutoring Programme"
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kaja Zaleska-Korziuk
Treść wprowadzona przez: Kaja Zaleska-Korziuk
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 stycznia 2020 roku, 9:37