fbpx Jubileusz Pana Profesora Andrzeja Szmyta | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jubileusz Pana Profesora Andrzeja Szmyta

Jubileusz Pana Profesora Andrzeja Szmyta

Dnia 6 marca 2020 roku w Dworze Artusa w Gdańsku odbyły się obchody jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin Pana Profesora Andrzeja Szmyta. 

W zabytkowym wnętrzu najwspanialszego mieszczańskiego salonu grodu nad Motławą zgromadzili się przybyli specjalnie na tę okazję z całej Polski najwybitniejsi przedstawiciele polskiego środowiska prawa konstytucyjnego, profesorowie prawa, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, dziekani wydziałów prawa, przedstawiciele palestry, a także członkowie Rodziny Jubilata i inni zaproszenie goście.

Uroczyste obchody oficjalnie otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Pan Profesor Wojciech Zalewski, który złożył Jubilatowi serdeczne gratulacje w imieniu społeczności Wydziału. Życzenia wygłosił także Pan Profesor Piotr Stepnowski, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Nauki oraz Pan Doktor Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni. Pan Prorektor wręczył Jubilatowi  Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego „Bene Merito et Merenti” nadany decyzją Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Pana Profesora Jerzego Piotra Gwizdały, w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowej.   

Wydarzenie składało się z trzech części – naukowej, ceremonialnej i kulturalnej. 
Część naukową stanowiła konferencja pt. „Konstytucjonalizm polski”, w której referaty wygłosili wybitni przedstawiciele środowiska polskich prawników konstytucjonalistów -- prof. dr hab. Maria Kruk („Czy Konstytucja RP z 1997 r. mogła być lepsza?”), prof. dr hab. Hanna Suchocka („Konkordat jako umowa międzynarodowej”) oraz prof. dr hab. Zbigniew Witkowski („Odpowiedzialność konstytucyjna – miecz Damoklesa czy tylko miecz papierowy?”). 

Część ceremonialną otworzyło wystąpienie Pana Profesora Lecha Garlickiego w formie laudacji ku czci Jubilata. Po laudacji, zgodnie z tradycją sięgającą dawnej Rzeczypospolitej, kanonier Dworu Artusa odpalił salwę honorową z działka jednego z zabytkowych modeli statków podwieszonych pod sklepieniem Dworu. 

Następnie, Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych – macierzystej Katedry Jubilata – wręczyli Panu Profesorowi Andrzejowi Szmytowi Księgę wydaną specjalnie z okazji Jubileuszu. Na księgę składa się aż 111 tekstów naukowych autorstwa wybitnych przedstawicieli polskiej nauki prawa konstytucyjnego, traktujących o różnorodnych aspektach szeroko rozumianej problematyki polskiego konstytucjonalizmu.

W części ceremonialnej głos zabrali ponadto, składając serdeczne gratulacje, Pan Profesor Marek Zubik (Sędzia Trybunału Konstytucyjnego i Członek Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk) oraz Pan Profesor Krzysztof Skotnicki (Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego). 

Na zakończenie tej części wystąpił sam Jubilat, który wygłosił przemówienie okolicznościowe.

Część kulturalną uroczystości stanowił koncert zespołu Cappella Gedanensis nawiązującego do tradycji Kapeli Rajców Miejskich uświetniającej uroczystości w grodzie nad Motławą od XVI do XVIII w. 
Część nieoficjalna odbyła się w pobliskiej Piwnicy Rajców, w formie bankietu.

Z okazji wspaniałego Jubileuszu składamy Panu Profesorowi Andrzejowi Szmytowi najlepsze życzenia jeszcze wielu lat zdrowia, pomyślności i owocnej pracy w służbie polskiej nauki i środowiska naukowego. Ad plurimos annos !

 

jubilatksiegagoscieprorektormedalgosciegoscie2armatazyczeniakatedrasalawystepwystep2
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marcin Wiszowaty
Treść wprowadzona przez: Marcin Wiszowaty
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 21 marca 2020 roku, 15:08